วันสิ่งแวดล้อมโลก ซีพี ออลล์ รณรงค์“รักษ์เกาะพีพี ร่วมใจเลิกใช้ถุงพลาสติก”

ซีพี ออลล์ จับมือ 7 องค์กรรณรงค์ “รักษ์เกาะพีพี ร่วมใจเลิกใช้ถุงพลาสติก” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ตอกย้ำจิตสำนึกร่วมกันอนุรักษ์ดูแลธรรมชาติ -สิ่งแวดล้อม 

Advertisement

บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย เดินหน้ารณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกในโครงการ “รักษ์อันดามัน ร่วมใจเลิกใช้ถุงพลาสติก” โดยร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี มูลนิธิโลกสีเขียว กลุ่มพิทักษ์  พีพี และ ชมรมท่องเที่ยวเกาะพีพีฯ จัดกิจกรรม “รักษ์เกาะพีพี ร่วมใจเลิกใช้ถุงพลาสติก” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชน นักท่องเที่ยว นักเรียน เข้าร่วมอย่างอบอุ่น

ซีพี ออลล์ มีนโยบายในการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกอย่างจริงจัง ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2555 เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับ เยาวชน ชุมชน ประชาชน พนักงานร้านสาขา ตลอดจนลูกค้า ให้มีส่วนร่วมในการลดใช้ถุงพลาสติก ผ่านแนวคิด“ซื้อของชิ้นเล็กไม่รับถุงพลาสติก” “ซื้อของหลายชิ้นใส่รวมถุง” และล่าสุดได้ขับเคลื่อนโครงการ “ลดวันละถุง คุณทำได้” ซึ่งนับตั้งแต่วันเริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน สามารถลดการใช้ถุงไปได้มากกว่า 424  ล้านใบ และคิดเป็นยอดบริจาคกว่า 84 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2562) โดยได้ส่งมอบเงินจำนวน 57 ล้านบาท จากแคมเปญ “ลดวันละถุง…คุณทำได้ เฟส 1สมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบให้กับอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราชเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในเฟส 2 จะสมทบทุนให้แก่ โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลในชุมชน และโรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร รวม 77 โรงพยาบาลใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ

อีกทั้งยังเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก ทั้งถุงกระดาษ และแก้วแบบย่อยสลายได้ นำร่อง 300 สาขา ตามมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล และแหล่งท่องเที่ยวตามเกาะต่างๆ และจะขยายผลไปยังสาขาอื่นๆต่อไป

นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่า โครงการ “รักษ์เกาะพีพี ร่วมใจเลิกใช้ถุงพลาสติก” เป็นหนึ่งในโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามปณิธานของ บมจ .ซีพี ออลล์ “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้กับทุกคน” จัดโครงการรณรงค์ลดและเลิกใช้ถุงพลาสติกตามหมู่เกาะต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญ โดยเชิญชวนให้พนักงาน ลูกค้า ชุมชน ประชาชนทั่วไป ร่วมมือร่วมใจปฏิเสธถุงพลาสติกแล้วหันมาใช้ถุงผ้าแทน

ซึ่งจะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยนักเรียนโรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพี ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ ภาคประชาสังคม และประชาชนในท้องถิ่น ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning และประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวเลิกใช้หรือลดการนำถุงพลาสติกขึ้นมาบนเกาะ เพื่อเตรียมรับฤดูกาลการท่องเที่ยว

นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์

ด้านนายประเสริฐ วงศ์นา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง กล่าวว่า  ตอนนี้ อบต.อ่าวนาง ร่วมกับกลุ่มพิทักษ์ พีพี และผู้ประกอบการใน พีพี เรามีการพูดคุยกันในเรื่องของการลดใช้ถุงพลาสติกบนเกาะให้หันมาใช้ถุงผ้าแทน  ซึ่งเรามีการประชาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง เราไม่อยากเห็นสถานที่ท่องเที่ยวของเราเต็มไปด้วยถุงพลาสติกหรือสิ่งที่มันไม่ย่อยสลายและกำจัดยาก สำหรับวันนี้ที่ ซีพี ออลล์ เข้ามาผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก เป็น Case Study ของกลุ่มอื่นๆ และเกาะอื่น ๆ ที่ต้องร่วมกันลดใช้ถุงพลาสติกอย่างจริงจัง เพื่อสถานที่ท่องเที่ยวของเรา ท้องทะเลของเรา สัตว์น้ำต่าง ๆ ที่อยู่ในทะเล ก็อยากให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวบนเกาะ พีพี นะครับ ช่วยกันงดรับถุงพลาสติกเวลาที่เราซื้อสินค้าบนเกาะ เพื่อให้เกะพีพี นั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสะอาดปราศจากการใช้ถุงพลาสติก และมีความสวยงามอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตครับ

นายประเสริฐ วงศ์นา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง

น.ส.กัญญลัคน์ สอนอ่อน ตัวแทน จิตอาสา ซีพี ออลล์ กล่าวว่า กิจกรรมที่เราได้ทำวันนี้เป็นการให้ความรู้กับเด็กๆ ที่โรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพี ก็เป็นเรื่องของการคัดแยกขยะการสอนให้เขารู้ว่าขยะแบบนี้เป็นขยะประเภทไหน ควรทิ้งหรือสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ใหม่ แล้วก็สอนให้เขารู้ว่าขยะในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเราอย่างไร   และสุดท้ายเราก็สอนให้เขาเข้าใจ Concept ของ 3R คือ Reduce Reuse Recycle  โดยเราได้จัดทำฐานเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการคัดแยกขยะให้เขาได้ร่วมกิจกรรมกันค่ะ  และอีกหนึ่งกิจกรรมของเราก็คือการรณรงค์ให้นักท่องเที่ยว ให้ชุมชน  ให้คนบนเกาะได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการลดใช้ถุงพลาสติก วันนี้เรามีการเดินเก็บขยะชวนน้องๆ นักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมอย่างน้อยเราก็ได้ปลูกฝังให้เด็กๆ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของเกาะ พีพี เพื่อที่จะได้รักษาทรัพยากรธรรมชาตินี้ไว้ให้คงความสวยงามตลอดไป

น.ส.กัญญลัคน์ สอนอ่อน ตัวแทน จิตอาสา ซีพี ออลล์

ด.ญ.สุกัญญา ผดุงผล นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพี กล่าวว่า ชอบกิจกรรมในวันนี้ค่ะ ชอบฐานการคัดแยกขยะเพราะมันทำให้เราได้รู้ว่าขยะอันไหนเราสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ใหม่ อยากให้เพื่อน ๆ และนักท่องเที่ยวทุกคนที่มาเที่ยวเกาะพีพี ลดหรืองดรับถุงพลาสติกเพราะมันก่อให้เกิดขยะ ที่สำคัญถ้าถุงพลาสติกลงไปในทะเลมันก็เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำด้วยค่ะ

ปัจจุบันเกาะพีพี จ.กระบี่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง น้ำทะเลใส ฝูงปลา และแนวปะการังที่สมบูรณ์สวยงาม ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยและจากทั่วโลกให้มาท่องเที่ยว เพื่อรักษาความงดงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน การร่วมกัน ลด ละ เลิกใช้ถุงพลาสติกจึงต้องเริ่มจากการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความตระหนักในการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ซีพี ออลล์ เป็นภาคเอกชนรายแรกที่ได้รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกตามเกาะต่างๆมาแล้วจำนวน 4 เกาะ ได้แก่ เกาะลันตา เกาะยาวน้อย เกาะเสม็ด และเกาะหลีเป๊ะ และยังคงเดินหน้ารณรงค์ไปยังเกาะอื่นๆต่อไป