รมว.แรงงาน หนุน SMEs ใช้แรงงานไทยแทนต่างด้าว ..จะจ้างไหวเหรอ?

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ย้ำรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนธุรกิจ SMEs แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน แนะใช้แรงงานไทย ย้ำมีแรงงานรองรับกว่า60,000 ราย

Advertisement

พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานมีความห่วงใยในธุรกิจ SMEs จากการที่แรงงานต่างด้าวบางส่วนเดินทางกลับประเทศแล้วอาจไม่กลับเข้ามาทำงาน ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานจนต้องลดการผลิตลงหรือต้องปิดกิจการลง ซึ่งเรื่องนี้ กระทรวงแรงงานขอยืนยันว่าพร้อมให้การสนับสนุนธุรกิจ SMEs อย่างเต็มที่ โดยได้มีมาตรการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนายจ้าง เช่น กรณีที่นายจ้างจ้างแรงงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานแต่ทำงานไม่ตรงกับนายจ้างหรือสถานที่หรือกับทัองที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ก็สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ เปลี่ยนท้องที่ทำงานได้ โดยติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่อันเป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานปัจจุบันของแรงงาน

พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานยังได้สนองนโยบายของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในการผ่อนคลายปัญหาให้กับผู้ประกอบการในรูปแบบ One Stop Cervice (OSS) ซึ่งขณะนี้ได้มีการเจรจากับประเทศต้นทางคือเมียนมา และกัมพูชาในการดำเนินการขอใบอนุญาตทำงานในรูปแบบ OSS โดยที่แรงงานไม่ต้องเดินทางกลับประเทศ กล่าวคือแรงงานสามารถพิสูจน์สัญชาติ ตรวจลงตราวีซ่า ตรวจสุขภาพ ทำประกันสุขภาพ แบะขออนุญาตทำงานในสถานที่เดียวกัน ภายในวันเดียว ซึ่งปัจจุบันสัญชาติเมียนมาสามารถดำเนินการรูปแบบ OSS ได้แล้วที่ 6 ศูนย์ 5 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร อ.เมือง สมุทรปราการ อ.เมือง ตาก อ.แม่สอด เชียงราย อ.แม่สาย และระนอง อ.เมือง ส่วนสัญชาติกัมพูชา ที่ จังหวัดระยอง สำหรับสัญชาติลาว เบื้องต้นทางการลาวจะมาพิสูจน์สัญชาติในไทยที่ไอทีแสควร์ หลักสี่พลาซ่า กรุงเทพฯ ซึ่งทั้ง 3 สัญชาติจะเริ่มดำเนินการได้ในเดือนสิงหาคมนี้

กรมการจัดหางานได้จัดตั้งศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งนายจ้างสามารถใช้บริการคัดเลือกคนงานไทยได้อย่างสะดวก และยังมีบริการแบบดิจิทัลผ่านทางโมบายแอพพลิเคชัน ชื่อ ‘สมาร์ทจ๊อบ เซ็นเตอร์’ (Smart Job Center)ซึ่งสามารถใข้บริการได้ทุกที่ทุกเวลาอย่างรวดเร็วบนมือถือ ทั้งในระบบ IOS และ Android จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการใช้แรงงานไทยทดแทนแรงงานต่างด้าว ซึ่งขณะนี้มีคนหางานมาขึ้นทะเบียนหางานทั่วประเทศแล้วกว่า 60,000 ราย ท่านสามารถใช้บริการได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือทางโมบายแอพพลิเคชัน สมาร์ทจ๊อบ เซ็นเตอร์  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694 รมว.แรงงานกล่าว