โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 250 สว. อดีตบิ๊กทหาร-คนใกล้ชิด พรึ่บ

เว็บไซต์ราชกิจจาฯ ประกาศรายชื่อ สมาชิกวุฒิสภาจำนวน 250 คน มาตามนัดทุกรายชื่อ คนใกล้ชิดรัฐบาลคสช.-อดีตบิ๊กทหาร พรึ่บ แถมพ่วงบัญชีรายชื่อสำรองอีก 50 คน

Advertisement

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา 269 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย จำนวน 250 คน

พร้อมกันนี้ยังเผยแพร่ ประกาศกำหนดรายชื่อบุคคลสำรอง สำหรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา เพื่อให้การดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 269 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 มาตรา 98 และมาตรา 99 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงประกาศรายชื่อบุคคล ในบัญชีสำรอง 50 คน

โดยมีรายชื่อที่น่าสนใจอาทิ พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม น้องชาย พล.อ.ประยุทธ์ พลเรือเอก พะจุณณ์ ตามประทีป นายทหารคนสนิท พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายถวิลเปลี่ยนศรี อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และ ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านความมั่นคงของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ นายสม จาตุศรีพิทักษ์ พี่ชาย นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ อดีตรองนายกรัฐมนตรี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย อดีตรมว.ศึกษาธิการและอดีตรองหัวหน้าคสช. , พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด และอดีตรองหัวหน้าคสช. พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร อดีตแม่ทัพภาคที่2 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง อดีตรองนายกฯและรมว.ยุติธรรม นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว อดีตรมว.แรงงาน พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.

อ่านรายชื่อ250สว.