ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ SPRINT BATCH 3 (สปริ้นท์ แบ็ช 3)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซล (TCELS) , บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (SCG Chemicals), สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin), Houston Technology Center (HTC ASIA) และ KX Knowledge Exchange for Innovation ได้ร่วมจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ Startup สาย Deep Tech ในกลุ่ม Healthcare & Medical Device, Industrial IoT & inspection, Advance Materials and Sustainability & Green Technology ภายใต้แพลตฟอร์ม SPRINT (สปริ้นท์) ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับ Deep tech startup เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการใน Batch ที่ 3 ระหว่างวันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2562 โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯจะได้รับ

Advertisement

– การอบรมพัฒนากลยุทธ์ในการทำธุรกิจฟรีเป็นระยะเวลา 3 เดือน
– การให้คำปรึกษาแบบ 1 ต่อ 1 จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ
– สร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม
– โอกาสที่จะได้รับการลงทุนจาก VC และเครือข่ายนักลงทุนของเรา
– การเข้าถึงพื้นที่ co-working และห้องปฏิบัติการฟรี
– การทดลองใช้เทคโนโลยีในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกสมัครได้ที่ https://forms.gle/w9hsuxCz6aZDWmqD8
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 089-615-4545 หรือ www.sprintacceleratorthailand.com