ด่วน!!เชือด“ธนาธร”มติกกต.แจ้งข้อกล่าวหาเรียกแจงใน 7 วัน

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่

ที่ประชุมกกต.มีมติแจ้งข้อกล่าวหา “ธนาธร” หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ตามรัฐธรรมนูญ จี้ชี้แจงภายใน 7 วัน

Advertisement

ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ สนง.กกต. ได้เปิดเผยถึง มติที่ประชุม กกต. กรณีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ ลำดับที่ 1 เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 98 (3) และ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 มาตรา 42 (3) อันเป็นการกระทำฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนได้รวบรวมพยานหลักฐานแล้ว มีพยานหลักฐานเบื้องต้นฟังได้ว่าผู้ถูกร้องเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ จำนวน 675,500 หุ้น เลขหมายใบหุ้นตั้งแต่ 1350001-2025001

ทั้งนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมีมติแจ้งข้อกล่าวหาต่อนายธนาธร โดยมอบหมายให้เลขาธิการ กกต.เป็นผู้แจ้งข้อกล่าวหา และรับฟังพยานหลักฐานแทน ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วย กกต. พ.ศ. 2560 มาตรา 43 และระเบียบ กกต.ว่าด้วยการสืบสวนไต่สวนและการวินัจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2561 ข้อ 64 และดำเนินการไต่สวนให้สิ้นกระแสความต่อไป

ทั้งนี้ รองเลขาธิการ สนง.กกต.  ยังกล่าวอีกว่า ตามข้อกล่าวหาข้างต้น นายธนาธรมีสิทธิที่จะไม่ให้ถ้อยคำหรือมีหนังสือชี้แจงพยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหา และมีสิทธิที่จะให้ทนายความหรือบุคคลซึ่งไว้วางใจเข้าร่วมฟังการชี้แจงแสดงหลักฐานแก้ข้อกล่าวหาได้ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งข้อกล่าวหา