ศาลสั่งคมนาคม-รฟท.จ่ายค่าโง่โฮปเวลล์1.2หมื่นล้าน

ขอบคุณภาพจาก Logisticstime

ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาสั่งคมนาคม-รฟท. จ่ายค่าโง่โฮปเวลล์ 12,000 ล้านบาท ชดเชยบอกเลิกสัญญาตามคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ

Advertisement

ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษากลับคำพิพากษาศาลปกครองกลางเป็นยกคำร้อง ที่มีผลให้กระทรวงคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) ต้อง ปฏิบัติตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเมื่อวันที่ 8 พ.ย.51โดย รฟท.ต้องคืนเงินชดเชยให้กับบริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด จากการบอกเลิกสัญญารวมเป็นเงิน 11,888.75 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินค่าก่อสร้าง 9,000 ล้านบาท เงินค่าตอบแทนจากการใช้ประโยชน์ที่ดินที่บริษัทชำระไปแล้ว 2,850 ล้านบาท และเงินค่าออกหนังสือค้ำประกัน 38,749,800 บาท พร้อมดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี และคืนหนังสือค้ำประกันมูลค่า 500 ล้านบาท โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 180 วันนับคดีถึงที่สุด

ทางด้าน นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) ในแล้ว และได้สั่งการให้การรถไฟฯ รายงานคำพิพากษาต่อคณะกรรมการการรถไฟฯ เพื่อรับทราบและพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามผลแห่งคำพิพากษา ก่อนรายงานนำเสนอกระทรวงคมนาคม เพื่อรายงานคณะรัฐมนตรี(ครม.) เพื่อรับทราบและพิจารณาแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปผลแห่งการบังคับของคำพิพากษาดังกล่าว รวมถึงการดำเนินการตามกฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องของผู้รับผิดชอบที่ผ่านมาต่อไป