เงินกู้ดอกเบี้ยร้อยละบาทรีบเลย“กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีประชารัฐ”

สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ขยายระยะเวลายื่นกู้ถึง 30 กันยายน นี้ สำหรับจังหวัดที่มีวงเงินคงเหลือ เพิ่มโอกาสให้ SMEs เข้าถึงแหล่งทุน ดอกเบี้ย 1% ต่อปี

Advertisement

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ และประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME Development Bank) เปิดเผยว่า ธพว. ในฐานะหน่วยงานร่วมในการบริหารงานโครงการกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ  ร่วมกับ กระทรวงอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ลงพื้นที่จัดงาน “คลินิกเอสเอ็มอีสัญจรตามแนวประชารัฐ”  เร่งดำเนินการช่วยเหลือ ผู้ประกอบการตามมาตรการช่วยเหลือ SMEs วงเงินรวม 38,000 ล้านบาท โดยมอบหมายให้ ธพว. มุ่งสร้างความแข็งแกร่งแก่ SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและส่งเสริมการประกอบการของ SMEsพร้อมทั้งสนับสนุนให้ความรู้ ซึ่งมีการกำหนดเป้าหมายระยะเวลาในการขับเคลื่อนอย่างชัดเจน กระจายโอกาสสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น (Local Economy)

ทั้งนี้เพื่อขยายโอกาสสำหรับ SMEs ที่ต้องการเข้าถึงสินเชื่อกองทุนฯ สำหรับจังหวัดที่ยังมีวงเงินคงเหลือนั้น จะดำเนินการ ขยายระยะเวลาปล่อยกู้ไปจนถึง 30 กันยายน 2560 รวม 62 จังหวัด ดังนี้ เพชรบูรณ์ เพชรบุรี พังงา สิงห์บุรี นราธิวาส ยะลา ตราด ชัยนาท ตาก นนทบุรี ปัตตานี สมุทรสาคร มหาสารคาม ระยอง สุพรรณบุรี นครพนม สมุทรปราการ สระแก้ว บึงกาฬ ภูเก็ต สงขลา กำแพงเพชร สกลนคร หนองบัวลำภู อ่างทอง บุรีรัมย์ ยโสธร นครศรีธรรมราช ชุมพร จันทบุรี  ลพบุรี นครสวรรค์ นครนายก อุทัยธานี พัทลุง หนองคาย ตรัง ชัยภูมิ อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี สมุทรสงคราม พิจิตร ราชบุรี ลำพูน นครราชสีมา กาฬสินธุ์ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ระนอง น่าน เลย สตูล มุกดาหาร ฉะเชิงเทรา อยุธยา สุราษฎร์ธานี  สระบุรี  พิษณุโลก กระบี่ พะเยา แพร่ และ อำนาจเจริญ

ส่วนจังหวัดที่มีผู้ประกอบการยื่นคำขอสินเชื่อเต็มวงเงินแล้ว มีทั้งหมด 15 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ ขอนแก่น เชียงใหม่ ชลบุรี อุดรธานี ปทุมธานี สุรินทร์ สุโขทัย ปราจีนบุรี เชียงราย ศรีสะเกษ ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม ร้อยเอ็ด และ กาญจนบุรี ซึ่งกองทุนปิดรับคำขอกู้ไปแล้ว

ดังนั้น ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติครบตามกำหนด และมีธุรกิจอยู่ในกลุ่มยุทธศาสตร์ของแต่ละจังหวัดที่ยังเปิดรับทั้ง 62 จังหวัดดังกล่าว  ที่ประสงค์ยื่นคำขอสินเชื่อ โครงการกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ อัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 1 ต่อปี ตลอดอายุสัญญา ระยะเวลาชำระคืน 7 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุด 3 ปี ไม่ต้องมีหลักประกัน ให้กู้สูงสุด 10 ล้านบาทต่อราย ทั้งนี้ในแต่ละจังหวัดให้มีสัดส่วนร้อยละ 75 ขึ้นไป เป็นวงเงินกู้ไม่เกิน  3 ล้านบาทต่อราย โดยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและมีธุรกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัด รับสิทธิ์พิเศษจากกองทุนฯ ยื่นก่อนมีสิทธิ์ก่อน และสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศในเขตพื้นที่ของท่าน หรือ ศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SME Support & Rescue Center)  Call Center 1358 หรือ 02-202-3265, 02-202-3767

 

ขณะนี้ความคืบหน้าของการดำเนินงานกองทุนฯ มีผู้ประกอบการ SMEs ที่ประสงค์ยื่นคำขอสินเชื่อ ผ่านทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด จำนวน 2,191 ราย วงเงิน 11,056 ล้านบาท ผู้ประกอบการยื่นคำขอสินเชื่อผ่านทาง ธพว. จำนวน 1,543 ราย วงเงิน 7,377 ล้านบาท

ผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ  ท่านสามารถตรวจสอบคุณสมบัติ และแสดงความประสงค์ยื่นคำขอได้ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ SMEs (SME Support & Rescue Center) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ธพว.  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่Call Center 1357 หรือ ธพว.ทุกสาขาทั่วประเทศ และสามารถกรอกสมัครออนไลน์ได้ที่http://www.smebank.co.th/th/fund/