ขาแบรนด์เนมจัดมั้ย? ขายของตกค้างจากสนามบิน

ต้วอย่างของกลาง

ประกาศคณะกรรมการเร่งรัดการจําหน่ายของกลางและของตกค้างของสํานักงานศุลการกรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขายทอดตลาดครั้งที่ 3/2560

Advertisement

ที่เห็นๆ นี่แค่น้ำจิ้ม แต่ของจริงๆ เห็นแล้วอาจน้ำลายหก สำหรับคอแบรนด์เนม ทั้งหลายเมื่อ  คณะกรรมการเร่งรัดการจําหน่ายของกลางและของตกค้างของสํานักงานศุลการกรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ประกาศขายทอดตลาด ครั้งที่ 3/2560 ในวันศุกร์ที่ 21 ก.ค. 2560  เวลา 09.00-16.30 บริเวณด้านตรงข้ามห้องรับรองพิเศษ (CIP) ชั้น 3 อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โดยของที่เห็นแต่ละรายการต้องบอกว่า เห็นแล้ว กระตุ้นต่อมความอยากเป็นอย่างยิ่ง และงานนี้ เป็นอีกหนึ่งในงานที่ขาแบรนด์เนม ไม่ควรพลาด

ที่นี้อยากเข้าร่วมงานทำไง? เช็คสภาพคล่องเตรียมเงินสด  นำบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นๆที่ทางราชการออกให้ไปยื่น แล้วไปช็อปให้เพลิดเพลินตามอัธยาศัย

แต่เดี๋ยวก่อน ดูนี่ก่อน หมายเหตุ1. เงื่อนไขในการประมูลฯ เป็นไปตามประกาศ
2. ไม่มีแจกเอกสารบัญชีรายการของกลางในวันดูของและวันประมูล **โปรดเตรียมมาด้วยตนเอง** โดยดาวน์โหลดจากเว็บไซท์ www.customs.go.thหัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศขายทอดตลาด หรือ http://www.customs.go.th/cont_strc_download_date.php

ย้ำกันอีกครั้งดังๆ ศุกร์ที่ 21 ก.ค. 2560  เวลา 09.00-16.30 บริเวณด้านตรงข้ามห้องรับรองพิเศษ (CIP) ชั้น 3 อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ