ทีเซลเปิดรับสมัครสตาร์ทอัพด้านการแพทย์และสุขภาพ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซล (TCELS) สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัคร เฟ้นหาสตาร์ทอัพด้านการแพทย์และสุขภาพ เพื่อพัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมผู้ประกอบการให้เติบโตก้าวไกลสู่สากลซึ่งสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ที่ผลักดันและส่งเสริมศักยภาพสตาร์ทอัพไทยสู่เวทีโลก โดยทีเซลได้ขยายแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง มีความร่วมมือจากพันธมิตรทั้งภาครัฐ และเอกชนรวมทั้งนักลงทุนต่างๆ ในการบ่มเพาะ และพัฒนาระบบ เพื่อให้สตาร์ทอัพสามารถก้าวผ่านจุดเริ่มต้น และระยะกลาง ไปสู่การขยายตลาดได้อย่างมั่นคง

Advertisement

TCELS ได้เริ่มดำเนินโครงการในการสนับสนุนและส่งเสริมสตาร์ทอัพ ภายใต้แบรนด์ Thailand Startup for Life Sciences ตั้งแต่ปี 2560 โดยเริ่มต้นจากโครงการ “Mini Life Sciences Mentorship Program” โดยมีสตาร์ทอัพสมัครเข้าร่วมโครงการและได้รับการตอบรับอย่างมาก และได้ขยายแพลตฟอร์มมาเป็น “TCELS Life Sciences and MedTech Acceleration Program” โดยมีความร่วมมือจากพันธมิตรภาคธุรกิจและการเงิน ในการบ่มเพาะ พัฒนาระบบ และการร่วมลงทุน (Investment) ในบริษัทสตาร์ทอัพ เพื่อให้สามารถก้าวผ่าน Early Stage ไปสู่การเติบโต ในปีที่ 3 TCELS ผนึกความร่วมมือกับ MassChallenge สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจแก่บริษัทต่างๆ ที่มีนวัตกรรมให้สามารถก้าวสู่เวทีระดับโลก จัดโครงการ Mentor and Startup Bootcamp เพื่อสร้างเครือข่าย Mentor ด้านชีววิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย จากเครือข่าย Mentor ที่สร้างขึ้น ได้ก้าวมาสู่ปีที่ 4 ล่าสุดทีเซลได้เตรียมจัดโครงการ TCELS Mentoring Program..Journey to Success เพื่อปั้นสตาร์ทอัพดาวรุ่งที่ผ่านการอบรมพัฒนาแผนธุรกิจมาแล้ว ให้มีนวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ มีมาตรฐานระดับสากล มีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และสุขภาพ

นอกจากนี้ยังมีโครงการที่ทีเซลร่วมจับมือกับพันธมิตรอื่นๆเพื่อทำการคัดเลือกทีมสตาร์ทอัพรายใหม่เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาขีดความสามารถในการทำธุรกิจอีก 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ Digital Health Chiang Mai Revolution ร่วมกับ STeP, โครงการ SPRINT Batch 3 ร่วมกับ Sasin และ SCG Chemicals และโครงการ Leave A Nest ร่วมมือกับ Accelerator จากญี่ปุ่น ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.tcels.or.th หรือสอบถามโทร. 086-490-0139