แจกเงินกู้ 5 หมื่น เอาปะ ธกส.จัดหนักสนองรัฐเน้นเกษตรกร รีบเลย!

ลักษณ์ วจนานวัช

ฮือฮาไปพอสมควรสำหรับนโยบายปล่อยสินเชื่อให้กับผู้มีรายได้น้อย หรือเรียกง่ายๆ ว่า “เงินกู้คนจนรายละ 5 หมื่นบาท” จากรัฐบาล ที่มาถึงคิวของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ก็ได้เวลากดปุ่มปล่อยเม็ดเงิน

Advertisement

“ลักษณ์ วจนานวัช”  ผู้จัดการ ธ.ก.ส. พูดถึงเรื่องนี้ว่า ว่า    ธ.ก.ส. มีความพร้อมดำเนินโครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินตามที่รัฐบาลมอบหมาย เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรและบุคคลในครอบครัวที่ไม่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์สินเชื่อปกติของธนาคารได้ แต่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉิน เช่น ค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียน เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรรายย่อยสามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ในกรณีมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินเร่งด่วนและเลิกพึ่งพาสินเชื่อนอกระบบ

“เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้รับสินเชื่อไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยคงที่ตามประเภทของหลักประกันดังนี้ 1.กรณีใช้บุคคลค้ำประกันคิดดอกเบี้ย 0.85% ต่อเดือน 2.กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันร่วมกับบุคคลค้ำประกันคิดดอกเบี้ย 0.75% และ 3.กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงินคิดดอกเบี้ย 0.50% ต่อเดือน สามารถผ่อนชำระหนี้ได้ทั้งรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส ราย 6 เดือน หรือรายปี ตามความสามารถในการชำระหนี้และที่มาแห่งรายได้ ชำระหนี้คืนเสร็จภายใน 5 ปี ทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 100,000 ราย ผู้ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ Call Center 02 555 0555” นายลักษณ์ กล่าว