PM2.5ทำศก.เสียหาย2 พันกว่าล้านบาท ศูนย์วิจัยกสิกรฯแนะทุกฝ่ายเร่งแก้

เป็นไปได้ มลพิษจากฝุ่นละอองในอากาศ ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทย ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยข้อมูลเสียหายกว่า 2,600 ล้านบาท โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยว

Advertisement

จากปัญหามลพิษของฝุ่นละอองในอากาศหรือ PM2.5 ที่กำลังส่งผลต่อสุขภาพและลุกลามกลายเป็นความเสียหายทางเศรษฐกิจ โดยข้อมูลล่าสุดจาก ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากปัญหาฝุ่นละอองในกรุงเทพฯและปริมณฑล แบ่งเป็นค่าเสียโอกาสจากประเด็นสุขภาพและค่าเสียโอกาสด้านการท่องเที่ยว เบื้องต้นคิดเป็นมูลค่ารวมอย่างน้อย 2,600 ล้านบาท ซึ่งประมาณการดังกล่าวขึ้นกับสมมติฐานหลายประการ ซึ่งผลกระทบทั้งหมดที่แท้จริง ยังคงต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านระยะเวลาและความรุนแรงของปัญหา รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหาด้วย

ทั้งนี้ ในระยะสั้น ภาครัฐได้พยายามแก้ไขปัญหาในระดับหนึ่ง ขณะที่ในระยะยาว การศึกษาเพื่อให้เข้าใจลักษณะของปัญหาว่าเกิดจากปัจจัยใดในน้ำหนักเท่าไร เป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อให้สามารถวางแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างตรงประเด็น นอกจากนี้ ยังมีสิ่งที่ประเมินเป็นมูลค่าผลกระทบอย่างชัดเจนได้ยาก

เครดิตภาพจากเพจ KResearchCenter

โดยเฉพาะประเด็นสุขภาพของประชาชนในระยะยาว รวมทั้งผลต่อสถานะของไทยในการเป็นฮับทางธุรกิจ ดังนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จึงเห็นว่า ประเด็นเรื่องคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

เครดิตข้อมูลจาก KResearchCenter