ลงทะเบียนคนจนรอบใหม่มาแล้ว! ไฉไลกว่าเดิมเล็งเหมาทั้งครอบครัว

ภาพประกอบข่าวจากแฟ้ม

ก.คลังประเมินผลโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เตรียมปรับเกณฑ์ป้องกันพวกแอ๊บจน พร้อมเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ไฉไลกว่าเดิม คราวนี้มาแบบเป็นครอบครัว

Advertisement

ภายหลังเดินหน้าเต็มสูบกับสิทธิ์ต่างๆ ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับผู้ลงทะเบียนคนจน ล่าสุด นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ออกมาเปิดเผยถึง เรื่องที่กระทรวงการคลังจะประเมินผลการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 17 ธ.ค. นี้โดยระบุว่า เบื้อต้นถือใช้ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขในบางจุด เช่น การลงทะเบียนรายบุคคลอาจไม่ตอบโจทย์ 100% เพราะบางครอบครัวมีฐานะดี แต่เมื่อลงทะเบียนรายบุคคล เป็นการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคลแล้วจะผ่านคุณสมบัติ เพราะไม่มีรายได้ ไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินอะไร จึงมีเหตุการณ์ว่า ทำไมมีฐานะดีแล้วยังได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ดังนั้น ถ้าจะมีการลงทะเบียนรอบใหม่ในปี 2562 ต้องแก้ปัญหานี้ สิ่งที่ดู คือ ต้องเป็นการลงทะเบียนรายบุคคลและรายครอบครัวด้วย เพื่อจะทำให้เห็นว่า ครอบครัวไหนรายได้ดีหรือไม่ดี หากทำเช่นนั้นจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นสอดคล้องกับสิ่งที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ทำ คือ ลงทะเบียนเป็นครอบครัวเป็น GPS Map ในบ้านที่มีรายได้น้อย แต่ก็ยังไม่สมบูรณ์

สำหรับผลสำเร็จของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่า จะเน้นทั้งให้ผู้ถือบัตรมีรายได้เพิ่มจากปีละ 3 หมื่นบาท และมากกว่า 1 แสนบาทต่อปี ซึ่งยังไม่เห็นตัวเลขว่าออกมาอย่างไร แต่ที่เน้นมาก คือ ผู้ที่มีรายได้ตํ่ากว่า 3 หมื่นบาท ต้องทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น อาจจะยังไม่พ้น 1 แสนบาทต่อปีก็ไม่เป็นไร แต่ต้องทำให้รายได้เพิ่มขึ้น เพราะ 3 หมื่นบาทต่อปี ตํ่ากว่าเส้นความยากจน