ซีพีฯ แบ่งปันโอกาสให้ทุกคนได้เข้าถึงพระพุทธศาสนา

ส่งเสริมนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาใช้ “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้กับทุกคน” ดำเนินโครงการ จัดสอบธรรมศึกษาปีที่ 17 – เรายกวัดมาไว้ที่เซ่เว่น ปีที่ 22

Advertisement

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานพุทธปัญญาชมรม และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่า บริษัทมีนโยบายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา ภายใต้ปณิธานของบริษัท “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้กับทุกคน” โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและประชาชนทั่วไปร่วมเข้าสอบในโครงการธรรมศึกษา

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานพุทธปัญญาชมรม และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ซีพี ออลล์ เป็นบริษัทเอกชนหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับอนุญาตจากแม่กองธรรมสนามหลวง ให้จัดสอบธรรมศึกษา โดยจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 โดยที่ผ่านมามีผู้ร่วมเข้าสอบธรรมศึกษาชั้น ตรี โท และเอกกว่า 19,000 คน ในปีนี้มีผู้ร่วมเข้าสอบจำนวน 1,043 คน แบ่งเป็นธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน 578 คน ชั้นโท จำนวน 251 คน และชั้นเอก จำนวน 214 คน โดยมีพระครูพุทธมนต์ปรีชา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ตัวแทนสำนักแม่กองธรรมสนามหลวงเป็นประธานอ่านโอวาทแม่กองธรรมประจำปี 2561 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์(พีไอเอ็ม)

พระครูพุทธมนต์ปรีชา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

 

ด้าน น.ส.เพชรวิภา ช่างเก็บ เจ้าหน้าที่พิธีการสำนักประสานรัฐกิจ บมจ.ซีพี ออลล์ หนึ่งในผู้เข้าสอบธรรมศึกษาบอกว่า “รับทราบโครงการนี้ เพราะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของ ซีพี ออลล์ และผ่านทาง Email ของสำนักงาน ที่ผ่านมาเคยสอบนักธรรมชั้นตรีกับชั้นโทมาแล้ว ครั้งนี้ก็มาสอบธรรมศึกษาชั้นเอก คิดว่าธรรมะกับชีวิตประจำวัน มีความสำคัญมาก ซึ่งคนสมัยนี้หลงลืมธรรมะไปเยอะ ซึ่งจริง ๆ ในชีวิตประจำวันเราต้องใช้หลักธรรมะในการทำงาน ในการใช้ชีวิตอยู่แล้ว”

นอกจากการจัดสอบธรรมศึกษาแล้ว บมจ.ซีพี ออลล์ ยังมีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่พนักงานและประชาชน เพื่อส่งเสริมการนำหลักธรรมและความรู้ตามหลักพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ด้วยการจัดโครงการธรรมบรรยาย “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 22 โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จากทั่วประเทศและฆราวาสมาบรรยายธรรม เพื่อให้พนักงานและประชาชนทั่วไปได้ร่วมฟัง รวมทั้งสวดมนต์ และเจริญสติภาวนาร่วมกัน เป็นประจำทุกวันศุกร์ เวลา 12.00 – 13.30 น. ณ ชั้น 11 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ถนนสีลม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ