คลินิกเอสเอ็มอีลงพื้นที่ศก.อีสาน “อุบล-มุกดาหาร-ชัยภูมิ”ปักธงอินโดจีน

 

Advertisement

กระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและมุกดาหาร หนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ไทย-สปป.ลาว ตอบรับนโยบายรัฐบาล จับมือ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และหน่วยงานเครือข่ายการพัฒนาเอสเอ็มอี เดินหน้าสานต่อ “คลินิกเอสเอ็มอีสัญจรแนวประชารัฐ” ครั้งที่ 5 เร่งเสริมแกร่งเอสเอ็มอีไทยครอบคลุมทุกมิติอย่างสมดุลตามแนวประชารัฐ สร้างความเข้มแข็งจากเศรษฐกิจภายใน (Local Economy) รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการค้าบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ แนวตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) โดยได้รับเกียรติจาก นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมพลอย พาเลซ จังหวัดมุกดาหาร

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เผยว่า การจัด “คลินิกเอสเอ็มอีสัญจรแนวประชารัฐ” ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 ตามนโยบายของรัฐบาล ที่กระทรวงอุตสาหกรรมมุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายอุตสาหกรรม4.0 โดยผลักดันการเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจากการ “เพิ่มมูลค่า” ไปสู่การ “สร้างมูลค่า” และการสร้างความเข้มแข็งจากเศรษฐกิจภายใน (Local economy) ด้วยการเร่งพัฒนาเอสเอ็มอี และเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เข้มแข็ง สำหรับครั้งนี้มีเป้าหมายลงพื้นที่ในจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งนับเป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษเชื่อมโยงการค้าไทย–ลาว และเวียดนาม ที่มีความสำคัญในฐานะประตูเส้นทางการค้าเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก(East-West Economic Corridor: EWEC) ที่สามารถออกไปสู่ด้านตะวันออกทะเลจีนใต้ เมืองท่าดานัง เวียดนาม และไปสู่มหาสมุทรอินเดีย

“อุตตม สาวนายน” กล่าวว่า “ถึงวันนี้ผู้ประกอบการไทยจำเป็นต้องก้าวไปในทิศทางเดียวกัน ให้ทันเทคโนโลยี ตลาดโลกวันนี้มีความเชื่อมโยงกันทำให้เรามีโอกาสที่จะค้าขายมากขึ้นโดยเฉพาะ จังหวัดที่มีลักษณะเด่นอย่างมุกดาหารซึ่งมีความพร้อมทางด้านชัยภูมิสามารถจะเปิดตลาดการค้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างต่อเนื่อง แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้เราจำเป็นต้องพัฒนาผู้ประกอบการของเราให้มีความพร้อมและทักษะที่จะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะก้าวไปพร้อมกัน ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้มีการหารือร่วมกันกับทางผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานหอการค้า ประธานสภาอุตสาหกรรม และหน่วยงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่เกี่ยวข้องว่าทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้นำคลินิกเอสเอ็มอีสัญจรแนวประชารัฐมาช่วยตอบโจทย์ตรงนี้อย่างไรเพื่อให้ได้ผลดีที่สุด

จังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดขนาดเล็กที่มีจุดเชื่อมต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่าง สปป.ลาว เวียดนาม ไปจนถึงจีนตอนใต้และทางตะวันตกไปได้ถึงแม่สอดที่ติดต่อกับพม่ามีความเกี่ยวเนื่องกันในโครงการระเบียงเศรษฐกิจซึ่งเป็นแนวทางที่รัฐบาลกำลังพัฒนาทำให้มุกดาหารเป็นจังหวัดที่มีบทบาทสูงในเรื่องนี้

ในด้านการค้าขายข้ามแดนโดยเฉพาะกับสปป.ลาวที่มีเขตเศรษฐกิจพิเศษขนาดใหญ่อย่างสะหวันนะเขต ซึ่งของไทยในอนาคตจังหวัดมุกดาหารก็จะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วยเช่นกันซึ่งจะมีรูปแบบที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการในพื้นที่ในทุกๆด้าน” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าว