เร่เข้ามา!!! บขส. พร้อมเสิร์ฟ “snack box” ครัวการบินไทย ทุกที่นั่ง

บขส. พร้อมเสิร์ฟอาหารกล่องและเครื่องดื่มจากการบินไทย ให้บริการผู้โดยสารบนรถโดยสารปรับอากาศ ชั้น 1 เริ่ม 1 ธันวาคมนี้

Advertisement

นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2562 บริษัทฯ มีแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการในเรื่องคุณภาพอาหารกล่องและเครื่องดื่ม บนรถโดยสารให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งในเที่ยวไปและเที่ยวกลับ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด

ทั้งนี้ บขส. ได้ดำเนินการประกวดราคาจัดซื้ออาหารกล่องและเครื่องดื่มบริการผู้โดยสารบนรถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 ทุกมาตรฐาน ในเที่ยวไปและเที่ยวกลับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-bidding โดยปรากฏว่า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ชนะการประกวดราคา เสนอราคา อาหารกล่องบริการบนรถโดยสารวีไอพี มาตรฐาน 1 (ก), 4 (ก) จำนวน 766,270 ชุด และอาหารกล่องบริการบนรถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 มาตรฐาน 1 (พ), 4 (พ), 1 (ข), 4 (ข) จำนวน 13,587,870 ชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 333,826,590 บาท ซึ่งสัญญามีกำหนดเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

ด้าน นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่หน่วยธุรกิจบริการการบิน บริษัท การบินไทยฯ กล่าวว่า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายครัวการบิน จะเป็นผู้ผลิตอาหารกล่องและเครื่องดื่มเพื่อให้บริการผู้โดยสารบนรถโดยสารปรับอากาศ ชั้น 1 โดยจะผลิตอาหารกล่องซึ่งในแต่ละกล่องบรรจุขนมไทย และ ขนมเบเกอรี่หรือขนมทั่วไป พร้อมเครื่องดื่ม

นอกจากนี้ฝ่ายครัวการบินจะผลิตอาหารกล่องบรรจุขนมเมนูพิเศษที่สอดคล้องกับเทศกาลสำคัญต่างๆ รวมทั้งเส้นทางเดินรถไปในแต่ละภูมิภาค เช่น พายไส้อั่ว เพื่อให้บริการในเส้นทางสู่ภาคเหนือ หรือขนมปังไส้ไก่ ที่มีรสชาติจัดจ้าน ให้บริการในเส้นทางสู่ภาคใต้ เป็นต้น โดยเมนูเบเกอรี่ที่ให้บริการทั้งหมดจะเป็นเบเกอรี่ฮาลาล ซึ่งผู้โดยสารทุกท่านสามารถรับประทานได้

สำหรับขนม เครื่องดื่ม และอุปกรณ์ต่างๆ ที่บรรจุภายในกล่อง รวมถึงกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทยฯ จัดเตรียมเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารบนรถโดยสารปรับอากาศชั้น 1บริษัท ขนส่ง จำกัด นั้น ได้รับการคัดสรรคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานของฝ่ายครัวการบิน ซึ่งดำเนินการผลิตอาหารเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารบนเครื่องบินการบินไทยและสายการบินลูกค้ามากกว่า 60 สายการบิน