Organic & Natural Expo 2017งานเทพระดับอาเซียน

กระทรวงพาณิชย์เผยวิสัยทัศน์ยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางงานแสดงสินค้าเกษตร อินทรีย์ระดับนานาชาติ โชว์ศักยภาพของประเทศผ่านงาน Organic & Natural Expo 2017 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 27 – 30 กรกฎาคมนี้

Advertisement

       นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงการจัดงาน Organic & Natural Expo 2017 ว่าเป็น งานแสดงสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์และธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ซึ่งรวมเอาผู้ผลิตและผู้ประกอบการ ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานด้านเกษตรอินทรีย์ทั้งในระดับสากลและในประเทศ รวมถึงมาตรฐานเกี่ยวกับสินค้าธรรมชาติมาไว้ภายในงานมากกว่า 200 ราย ทั้งยังเป็นเวทีสำคัญที่จะได้แสดงศักยภาพของประเทศในการเป็นผู้นำด้านการผลิต การค้า และการบริโภคสินค้าอินทรีย์ในภูมิภาคอาเซียน เพราะประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตร อินทรีย์มาตรฐานสากล โดยมีพื้นที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เอื้อต่อการส่งออกไปยังตลาดทั่วภูมิภาค

“Organic & Natural Expo 2017 หรือ ONE 2017 จึงจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ASEAN : Home of Organic ที่ต้องการยกระดับการจัดงานอินทรีย์ของประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางงานแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ระดับนานาชาติ นอกจากนี้ งานครั้งนี้ ยังเป็นโอกาสดีที่จะผลักดันให้เกิดการจัดตั้งสมาพันธ์เกษตร อินทรีย์อาเซียน โดยทางกระทรวงพาณิชย์ได้เชิญผู้ประกอบการอินทรีย์ของประเทศในภูมิภาคนี้เข้าร่วมการประชุม และการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) กับทางผู้ประกอบการอินทรีย์ชาวไทย รวมทั้งออกบูธแสดงและจำหน่าย สินค้าจากกลุ่มอาเซียน”

โดยกระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าว่าจะมีผู้เข้ามาชมงานตลอด 4 วัน ไม่น้อยกว่า 45,000 คน ซึ่งเป็นทั้งผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้ประกอบการด้านสินค้าอินทรีย์ หน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจาก กลุ่มประเทศอาเซียน รวมถึงประชาชนทั่วไปในกลุ่มที่หันมาสนใจในการดูแลสุขภาพ กลุ่มแม่และเด็ก และผู้ที่บริโภคสินค้าออร์แกนิคและธรรมชาติอยู่แล้วเข้าร่วมงาน นอกจากนี้ยังมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งชาวไทยและต่างชาติราว 400 คน และเชื่อว่า ภายในงานจะสามารถสร้างมูลค่าการจำหน่ายสินค้าได้ไม่ต่ำกว่า 32 ล้านบาท และเปิดโอกาสทางการค้าและการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ไปตลาดในภูมิภาคและทั่วโลกได้อีกมาก”

สำหรับการจัดแสดงสินค้า มีจำนวนบูธมากกว่า 200 บูธ ครอบคลุมสินค้าอินทรีย์ทุกกลุ่ม ทั้งข้าว ผักผลไม้ อาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าประเภท Non-Food เช่น สิ่งทอ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย รวมทั้งบริการอินทรีย์ เช่น ร้านอาหาร โรงแรม ร้านสินค้าสุขภาพ สปา โดยแบ่งบูธและการจัดพื้นที่ออกเป็น 5 โซน คือ 1) โซนสินค้าอินทรีย์ มาตรฐานสากล 2) โซนสินค้าอินทรีย์มาตรฐานภายในประเทศ 3) โซนสินค้าธรรมชาติ 4) โซนร้านกรีนและบริการ และ 5) โซนร้านอาหารอินทรีย์ โดยปีนี้มีสินค้านวัตกรรมที่น่าสนใจ อาทิ ผลิตภัณฑ์จากกาบหมาก ภาชนะบรรจุภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อมจากแป้งมันสำปะหลัง เครื่องสำอางออร์แกนิคที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ ข้าวอินทรีย์หลากหลายพันธ์และผลิตภัณฑ์จากข้าว เป็นต้น รวมถึงกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การสาธิตการปรุงเมนูอาหารออร์แกนิค โดยเชฟชื่อดัง การเสวนาแนวคิดการทำธุรกิจออร์แกนิคจากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ พบปะศิลปินดารา อาทิ ครอบครัวคุณลิเดีย ศรัณย์รัชต์ จะมีเล่าว่ามีวิธีการดูแลสุขภาพตัวเอง สามีและลูกอย่างไร และเชิญร่วมกิจกรรม workshop สร้างอาชีพเสริมรายได้ฟรีทุกวัน เรียกว่าเป็นที่งานปลุกกระแสคนรักสุขภาพครั้งใหญ่แห่งปีเลยทีเดียว

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดสัมมนาทางวิชาการด้านสินค้าอินทรีย์ หรือ Organic Symposium ในวันที่ 28 กรกฎาคม ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น. ซึ่ง มีหัวข้อที่น่าสนใจสำหรับผู้ค้า ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค อาทิ โอกาสและความน่าสนใจของภูมิภาคอาเซียนสำหรับตลาดสินค้าออร์แกนิคจากมุมมองของผู้จัดงานออร์แกนิคระดับโลก “Organic Opportunities in ASEAN”  โอกาสทางการค้าด้านอินทรีย์ในอาเซียน จากประสบการณ์จริง   และกินอาหารอย่างไรให้ปลอดโรค ไม่ต้องพึ่งยา  และยังมีหัวข้ออื่นๆที่น่าสนใจมากมาย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรระดับประเทศ และระดับโลกเข้าร่วมบรรยาย และเสวนาตลอดทั้งวัน

งาน Organic & Natural Expo 2017 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 27 – วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้องเพลนารี ฮอลล์ 1 – 3 และห้องบอลรูม