พรบ.ยาสูบใหม่ แกะซองแบ่งขายไม่ได้ ก.พาณิชย์ว่าไม่กระทบโชห่วยจริงอะ?

บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์

ก็ว่ากันไป เรื่องของ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ มีผลยังไง? ที่กลัวๆ กันว่า กฎหมายฉบับนี้จะไปส่งผลกระทบโดยตรงต่อร้านโชห่วย กระทบยังไง ตัวอย่างง่ายๆ เรื่องของ “บุหรี่แกะซองแบ่งขาย” ที่แต่ก่อนร่อนชะไร ใครๆ ก็เคยซื้อได้ตามร้านแปะร้านซิ้ม เรียกว่า ซื้อกันตั้งแต่เป็นสมัยนักเรียนต้องแอบครู แอบพ่อแอบแม่ แต่ในเนื้อหาส่วนหนึ่งของกม.ฉบับนี้  “แกะขายก็ไม่ได้แล้วนะจ๊ะ”

Advertisement

แบบนี้ก็ร้อนไปถึงร้านแปะร้านซิ้มที่เรียกว่า “โชห่วย” กันนะสิ  กำไรเล็กๆ น้อยๆ จากการแกะซองบุหรี่ขายต้องเปลี่ยนแปลงไป กระทบหรือไม่? ไปฟังกระทรวงพาณิชย์ โดย “บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์” อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พูดกันก่อน “ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ ไม่ส่งผลกระทบร้านโชวห่วย รายได้หลักยังคงมาจากการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เนื่องจากรายได้ของร้านโชวห่วยมาจากการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพเป็นหลัก พฤติกรรมจะเป็นการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเป็นหลัก และซื้อแต่ละครั้งจำนวนน้อยแต่ซื้อบ่อยครั้ง อีกทั้ง ผู้บริโภคในปัจจุบันไม่ว่าจะอยู่ในสังคมเมืองหรือท้องถิ่น ต่างมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค โดยหันมาสนใจเรื่องความเป็นอยู่และสุขภาพของตนเองมากขึ้น ส่งผลให้มีแนวโน้มที่จะลดการซื้อสินค้าที่อาจมีผลต่อสุขภาพ อาทิ สุรา และยาสูบ ดังนั้น ข้อกังวลที่มีการคาดการว่า พ.ร.บ.ฯ ฉบับดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อร้านโชวห่วยจึงไม่น่าเกิดขึ้น และไม่ได้เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อร้านค้าขนาดใหญ่ด้วย”

ที่ผ่านมาให้การส่งเสริมและสนับสนุนร้านค้าโชวห่วยเป็นอย่างดี รวมทั้งทำงานร่วมกับร้านค้าส่ง-ค้าปลีกขนาดกลางและขนาดใหญ่ทั่วประเทศเพื่อเป็นพี่เลี้ยง ส่งผลให้…ร้านโชวห่วยอยู่คู่สังคมไทยอีกนาน”

สั้นๆ ง่ายๆ ได้ใจความว่า “ไม่กระทบ” แต่จะจริงหรือเปล่า? ถามตอบต่อไปว่า “ซื้อบุหรี่แบ่งขายไม่ได้แล้วต้องซื้อเป็นซอง คนจะไปซื้อที่ไหน ซื้อในร้านแปะร้านซิ้ม หรือซื้อที่ ….”  เรื่องนี้ไปต่อยอดต่อความกันเอาเอง

อีกเรื่องที่ต้องต่อยอดต่อความคือ เมื่อซื้อแบบแกะซองแบ่งขายไม่ได้ ต้องซื้อทั้งซอง จะกลายเป็นไปเพิ่มปริมาณการสูบหรือเปล่า? สองเรื่องนี้อาจไกลไป เอาเป็นว่า ก.พาณิชย์บอกไม่กระทบโชห่วย ก็พิสูจน์กันไปว่าจริงมั้ย ก็ว่ากันเรื่องโชห่วยก่อนที่เหลือ ไปตามความต่อกันเอาเองนะจ๊ะ –