รมว.พลังงานสั่งกฟผ.ไปศึกษาใช้ “ยางพาราผลิตไฟฟ้า”

เน้นย้ำต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม “ก.พลังงาน”เดินหน้าให้กฟผ.ไปศึกษาความเป็นไปได้ใช้ยางมาผลิตไฟฟ้า

Advertisement

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า เรื่องของการเสนอให้นำยางพาราไปผลิตเชื้อเพลิงนั้น ได้มอบการมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสานกับกระทรวงพลังงาน และได้สั่งการไปยัง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ไปศึกษาความเป็นไปได้ในการนำยางธรรมชาติไปบดเผาเป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าถ่านหิน ซึ่งต้องรอผลการศึกษาในระยะต่อไปว่าจะดำเนินการได้หรือไม่ แต่ต้องยึดหลักการที่ไม่ทำอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน

ด้าน นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านอุตสาหกรรมยางและการ ผลิตยาง เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ กยท. เข้าหารือร่วมกับ กระทรวงพลังงาน และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อหาแนวทางนำยางจากโครงการของรัฐมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์ เช่น การนำยางไปเป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งแนวทางนี้เป็นเรื่องที่ต้องศึกษา วิเคราะห์หาความเป็นไปได้ว่าจะเกิดประโยชน์ได้มากน้อยเพียงไร

โดยหากสามารถนำยางไปแปลงเป็นพลังงานเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า เช่นเดียวกับเชื้อเพลิงประเภทอื่น อาทิ เชื้อเพลิงชีวมวล (Wood Pellets) ถ่านหิน ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการเพิ่มสัดส่วนการใช้ยางในประเทศ และสามารถกระตุ้นให้ราคาในตลาดสูงมากขึ้น

โดยก่อนหน้านี้ กยท. ได้เคยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างการยางแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในโครงการจัดหาวัตถุดิบจากเศษไม้ยางพาราและส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงโรงไฟฟ้าชีวมวลของ กฟผ. มาแล้ว ซึ่งต้องหารือในขั้นตอนต่อไปว่ามีโอกาสที่จะนำยางพาราที่มีไปใช้เป็นเชื้อเพลิงได้หรือไม่ อย่างไรก็ตามทางรัฐบาลได้มอบหมายให้ทาง กยท. หาทางนำยางใน สต๊อกที่มีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยอาจนำยางในสต๊อกดังกล่าวไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ อาทิ รองเท้ายาง ถุงมือยาง ฉนวนกันไฟฟ้าจากยางพารา ฯลฯ ต่อไป