“King Fruits paradise of Thailand : Durian Festival @ Udon Thani” ขนตลาดผลไม้ลุยอีสาน

รมช.พาณิชย์ นำทัพเปิดตลาดเฉพาะสินค้า (Magnet Market) บนแผ่นดินอีสาน จัดงาน “King Fruits paradise of Thailand : Durian Festival @ Udon Thani”พร้อมดึงผลไม้คุณภาพดี สินค้าเกษตรอินทรีย์ และอาหารทะเลสดและแปรรูป มาจำหน่ายให้ประชาชนชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติเลือกซื้อ และร่วมมหกรรม “บุฟเฟ่ต์ทุเรียน”

Advertisement

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งจากเศรษฐกิจภายในประเทศ เศรษฐกิจชุมชน หรือเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) ด้วยการเพิ่มกำลังซื้อภายในประเทศ เชื่อมโยงผลผลิตให้ถึงตลาด เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ค้า มีที่จำหน่ายผลผลิตและสินค้า โดยตลาดเฉพาะสินค้า (Magnet Market) นับเป็นช่องทางหนึ่งในการกระจายสินค้าที่มีลักษณะโดดเด่น มีความต้องการซื้อสูง และเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยว โดยจะตั้งเป้าผลักดันให้เกิดตลาดเฉพาะสินค้า (Magnet Market) ในแหล่งท่องเที่ยวจำนวน อาทิ จังหวัดเชียงใหม่ ภูเก็ต สงขลา กรุงเทพมหานคร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ภายในปี 2560


การเปิดตัวตลาดเฉพาะสินค้า (Magnet Market) นับเป็นแห่งที่ 4 จากที่ได้เปิดตัวไปแล้ว ที่จังหวัดเชียงใหม่ ภูเก็ต และกรุงเทพมหานคร โดยเลือกจังหวัดอุดรธานี เนื่องจากเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ในด้านเศรษฐกิจมีประชาชนจาก สปป.ลาว เข้ามาจับจ่ายใช้สอยในช่วงวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ เป็นจำนวนมาก โดยงาน “King Fruits paradise of Thailand : Durian Festival @ Udon Thani” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 15 กันยายน 2560 ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการจำหน่ายผลไม้สดจากสวน ผลไม้แปรรูป สินค้าเกษตรอินทรีย์ อาหารทะเลสดและแปรรูป รวมทั้งสินค้าธงฟ้าประชารัฐ ไฮไลต์ของงานที่จะสร้างความสนใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวภายในงาน คือ “มหกรรมบุฟเฟ่ต์ทุเรียนแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” โดยนำทุเรียนมาเสิร์ฟแบบไม่อั้น รวมถึงผลไม้อื่นอีกมากมาย ในราคาท่านละ 399 บาท ในเวลา 1.30 ชั่วโมง


รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงพาณิชย์เชื่อมั่นว่าตลาดเฉพาะสินค้า (Magnet Market) จะเป็นช่องทางการระบายสินค้าให้กับเกษตรกรและผู้ผลิตในท้องถิ่น สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม การตลาด และการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ผลิต ผู้ค้าในแต่ละท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวงาน “King Fruits paradise of Thailand : Durian Festival @ Udon Thani” เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวในวงกว้าง เกิดประโยชน์ในการทำตลาดต่างประเทศในอนาคต สร้างรายได้เข้าประเทศอย่างมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป