กรมสรรพากรเผยเล็งมานานแล้ว “รีดภาษีกองทุนรวม”

อธิบดีกรมสรรพากรเผยการแก้กฏหมายจัดเก็บภาษีกองทุนรวมไม่มีผลย้อนหลัง โดยขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างกฤษฎีกา ก่อนส่งเข้าสนช.พิจารณาประกาศใช้เป็นกฏหมาย   

Advertisement

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้แก้ไขกฎหมายของกรมสรรพากร ให้จัดเก็บภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตรา 15% สำหรับดอกเบี้ย ส่วนลด และเงินได้ที่มีลักษณะเดียวกับดอกเบี้ยจากตราสารหนี้ที่ลงทุนผ่านกองทุนรวมว่า ร่างกฎหมายยังอยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการกฤษฎีกา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ใช้เป็นกฎหมาย

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร

โดยการแก้ไขกฏหมายดังกล่าว จะไม่เก็บภาษีกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอยู่ก่อนกฎหมายจะมีผลบังคับใช้ ซึ่งจะไม่มีภาระภาษี และกฎหมายดังกล่าวจะไม่ทำให้บุคคลธรรมดาที่เข้าไปซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมได้รับผลกระทบ  ส่วนที่ห่วงว่าการเก็บภาษีจะทำให้ผลตอบแทนต่ำลง ไม่จูงใจให้ลงทุนผ่านกองทุน เชื่อว่า ผู้บริหารกองทุนรวมสามารถจัดการได้ เมื่อตลาดมีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมจะทำให้ผู้บริหารกองทุนรวมต้องลด ปรับค่าธรรมเนียมให้สามารถแข่งขันได้

ภาพประกอบข่าวจากแฟ้ม

ทั้งนี้การจัดเก็บภาษีดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ลงทุนผ่านกองทุนรวมนั้นเพื่อสร้างความเป็นธรรมในระบบภาษี จากปัจจุบันคนลงทุนในตราสารหนี้ด้วยตัวเอง ไม่ผ่านกองทุน มีภาระภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตรา 15% อยู่แล้ว การจัดเก็บภาษีดอกเบี้ยจากการลงทุนในกองทุนรวมฯกรมได้ศึกษามานานแล้ว แต่เป็นจังหวะเสนอ ครม.อนุมัติในครั้งนี้