3 ชม. 3 ล้านล้าน สนช. ผ่านงบปี 62 เจียดเนื้อข้างเขียงอุ้มบัตรทอง

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) วาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 วงเงิน 3 ล้านล้านบาท ว่า ที่ประชุม สนช. ได้ใช้เวลาพิจารณาเพียง 3 ชั่วโมง ก่อนจะลงมติเห็นชอบด้วยเสียงเอกฉันท์ 206 เสียง กลาโหมฟันมากสุดกว่า 1.17 แสนล้าน ส่วนงบบัตรทองได้แค่ 500 ล้านบาท

Advertisement

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เปิดการประชุม พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 วงเงิน 3 ล้านล้านบาท โดยมี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. เป็นประธานการประชุม

ทั้งนี้ผลการพิจารณา ปรากฏว่า กระทรวงกลาโหม มีวงเงินงบประมาณที่อนุมัติ 117,583,067,200 บาท กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งบประมาณ 25,476,695,800 บาท กระทรวงมหาดไทย งบประมาณ 43,927,994,000 บาท กระทรวงศึกษาธิการ งบประมาณ 297,355,867,200 บาท  รวมถึงงบประมาณในส่วนของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 45,340,757,500 บาท ที่มีการตั้งงบประมาณในส่วนกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก จำนวน 40,000 ล้านบาท

ด้านงบประมาณกระทรวงสาธารณสุข ได้รับการอนุมัติ จำนวน 104,178,188,600 บาท โดยแยกเป็นงบประมาณสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพียง 559,941,400 บาท

ในส่วนของรัฐวิสาหกิจได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2,372,038,500 บาท โดยหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุดคือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จำนวน 925,422,500 บาท

ขณะที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ได้รับการพิจารณางบประมาณจำนวน 5,208,330,100 บาท