กรมส่งเสริมฯพาสื่อชมโรงนมดิบ

นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นำทีมสื่อมวลชน ร่วมลงพื้นที่ร่วมพูดคุยกับผู้ประกอบการที่ได้รับการอนุมัติความช่วยเหลือ“กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ” จำนวน 1 ราย ที่ได้รับเงินสินเชื่อจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ได้แก่ บริษัทกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดสระแก้วจำกัด

Advertisement

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า “บริษัทกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดสระแก้วจำกัด” มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขเข้ารับการช่วยเหลือทำธุรกิจเกี่ยวกับการรับซื้อน้ำนมดิบ ได้รับเงินกองทุนเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จำนวน 3 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำนมดิบ ในการรองรับการขยายของผลผลิต ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของผู้ขอทุน โดยผ่านการอบรมโครงการ Workshop on Small Scale Dairy Milk Processing For ACMECS Member Countries and Bhutan และโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรกรไทยในครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น (JAEC)ของกระทรวงเกษตรฯ ระยะเวลา 1 ปี โดย บริษัทมีความตั้งใจที่จะพัฒนาต่อยอดธุรกิจให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น แต่ยังขาดปัจจัยด้านเงินทุน ทางกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จึงได้ให้ความดูแลและช่วยเหลือเพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้และยั่งยืน ซึ่งหลังจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมจะได้เร่งขยายผลการดำเนินงานในลักษณะนี้ไปยังจังหวัดอื่น ๆ ให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยเร็วต่อไป” นายพสุ  กล่าว


ด้านนางสาวพิณัญญา สงวนกุล กรรมการผู้จัดการบริษัทกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดสระแก้วจำกัด ทำธุรกิจเกี่ยวกับการรับซื้อน้ำนมดิบ เผยว่า “เราอยากเห็นจังหวัดสระแก้วเป็นเมืองโคนมอีกแห่งหนึ่ง เพราะเรามีความพร้อมทั้งในด้านดินฟ้าอากาศ และแม่พันธุ์โคนม นมที่เราผลิตได้จึงถือเป็นนมที่มีคุณภาพไม่น้อยหน้าใคร เพราะมีโปรตีนสูง มีคุณภาพดี แต่ความหวังนี้จะเป็นไปได้ก็ต้องอาศัยภาครัฐช่วยสนับสนุน ดังนั้นเราจึงทำเรื่องเสนอไปยังโครงการกองทุนตามแนวประชารัฐ และได้รับการอนุมัติช่วยเหลือเป็นวงเงินจำนวน 3 ล้าน บาท เพื่อนำไปซื้อรถบรรทุกน้ำนมดิบ สำหรับรองรับการขยายของผลผลิตที่มีแนวโน้มสูงขึ้นโดยผลที่คาดจะได้รับหลังจากได้รับความช่วยเหลือ จำนวนรถน้ำนมดิบมีเพียงพอสำหรับจัดส่ง ลดค่าใช้จ่าย และค่าน้ำมันรถได้ 80
% ลดการจ้างงานจากภายนอกประมาณ 2 ล้านบาท/ปี และมีรายได้เพิ่มขึ้น 30-40% จากปีที่แล้ว 50-60 ล้าน ปีนี้ตั้งเป้า 70-80 ล้านบาท” นางสาวพิณัญญากล่าว