76Anniversaryศรีธัญญา ชู“ศูนย์จิตธรรม”บำบัดผู้ป่วยจิตเวช

น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า “เนื่องในวาระที่โรงพยาบาลศรีธัญญา ก่อตั้งมาครบรอบ 76 ปี จึงมีนโยบายที่ต้องการให้มีการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ โรงพยาบาลและมูลนิธิรพ.ศรีธัญญา ในการเตรียมปรับปรุงพื้นที่บริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์ให้เป็น “ศูนย์จิตธรรม” เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชและบุคลากรโรงพยาบาลศรีธัญญาใช้เป็นสถานที่ในการฝึกปฏิบัติสมาธิ ใช้หลักธรรมะบำบัดในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช ซึ่งจะเปิดให้บริการกับประชาชนทั่วไป

Advertisement

โดยอาคารดังกล่าวเป็นอาคารเก่าซึ่งนอกจากจะใช้เป็น “ศูนย์จิตธรรม” บำบัดอาการป่วยทางจิตด้วยการใช้ธรรมะแล้ว ยังใช้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของโรงพยาบาล ตลอดจนองค์ความรู้ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชของประเทศไทย ให้เป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านจิตเวชในระดับประเทศ รวบรวมข้อมูลตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์นายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม ซึ่งเป็นผู้มีอุปการคุณต่อวงการสาธารณสุขไทยในการจัดหาที่ดินไว้ใช้ประโยชน์ในงานบริการสาธารณสุขและจิตเวช อีกด้วย” อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าว

ด้าน นพ.ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญาและประธานมูลนิธิ รพ.ศรีธัญญา กล่าวถึงภาพรวมและแนวโน้มเกี่ยวกับอาการป่วยทางจิตในปัจจุบัน โดยเฉพาะในสังคมไทยที่มีความเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตว่า “ในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคแห่งสังคมออนไลน์ สังคมโซเชียลในยุค 4.0 คนไทยมีแนวโน้มเป็นโรคทางจิตเวชมากขึ้น แต่อาจไม่ใช่โรคที่ร้ายแรง เช่นโรคซึมเศร้า หรือ โรคนอนไม่หลับ ซึ่งก็เป็นผลกระทบมาจากการใช้สื่อฯ หรือความเครียดจากเทคโนโลยียุคใหม่ โรคเหล่านี้เมื่อสำรวจและพบว่ามีอาการหรือมีความเสี่ยงก็ควรปรึกษาแพทย์ เพราะไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่อย่างใด ซึ่งโรคทางจิตเวชในปัจจุบันมีคนไทยเป็นหรือเสี่ยงที่จะเป็นเยอะมากแต่กลัวว่าการปรึกษาแพทย์จะมีผลต่อชื่อเสียง ซึ่งทางรพ.ศรีธัญญาได้พยายามปรับปรุงและขยายการบริการเพื่อให้เกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้น เมื่อพบว่ามีความเสี่ยงหรือสำรวจพบว่าตัวเองป่วยควรรีบปรึกษาแพทย์ ซึ่งการพบแพทย์จะทำให้การรักษาง่ายขึ้น” ผอ. โรงพยาบาลศรีธัญญากล่าว