วสท. เตรียมจัดงาน “วิศวกรรมแห่งชาติ 2560” ภายใต้แนวคิด วิศวกรรม 4.0

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เตรียมจัดงาน “วิศวกรรมแห่งชาติ 2560” (National Engineering 2017) ภายใต้แนวคิด วิศวกรรม 4.0 (ENGINEERING 4.0) ขณะเดียวกัน ได้รับเกียรติจาก AFEO ให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการด้านวิศวกรรม CAFEO 35 ระหว่างวันที่ 16-18 พ.ย. นี้ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Advertisement

นายทศพร ศรีเอี่ยม ประธานการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560 เปิดเผยว่า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เตรียมจัดงาน “วิศวกรรมแห่งชาติ 2560” (National Engineering 2017) เพื่อแสดงเทคโนโลยีทางวิศวกรรมของประเทศ และการสัมมนาวิชาการที่หลากหลายสาขาทางด้านวิศวกรรม ซึ่งสมาคมได้จัดงานนี้ขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตลอดกว่า 20 ปี สำหรับงานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “วิศวกรรม 4.0” (ENGINEERING 4.0) นำเสนอนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยสร้างความสะดวกสบายให้กับชีวิต เทคโนโลยีด้านความปลอดภัย และเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และการผลิตสำหรับผู้ประกอบการในทุกระดับ

งาน “วิศวกรรมแห่งชาติ 2560” เป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาชีพ วิชาการสู่วิศวกร ผู้ออกแบบ ผู้ผลิต ผู้ใช้งาน และประชาชนทั่วไป ส่งเสริมวิชาชีพ วิชาการ ทั้งในระดับอุตสาหกรรมและระดับบุคคล พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ และความเข้าใจในบทบาทวิศวกรที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน

อย่างไรก็ตาม หัวใจสำคัญของการจัดงาน “วิศวกรรมแห่งชาติ 2560” คือ การให้ความรู้ และพัฒนาความสามารถของวิศวกรไทยให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ ทั้งในด้านเทคโนโลยี และกฎระเบียบต่าง ๆ ดังนั้นกิจกรรมหลักที่จะเกิดขึ้นภายในงาน คือการสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ให้กับวิศวกร โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจต่าง ๆ ตลอดการจัดงาน เช่น มาตรฐานวิศวกรรมฉบับใหม่ การออกแบบวิศวกรรมในกระแส IoT : Internet of Things นวัตกรรมบ้านปลอดภัย Home Safety เป็นต้น

นอกจากนั้นประชาชนโดยทั่วไป ยังสามารถเข้ามาเรียนรู้นวัตกรรมที่ช่วยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับชีวิต ทั้งด้านความสะดวกสบาย และความปลอดภัย อีกทั้งยังมี “คลินิกช่าง” ทีมให้คำปรึกษาปัญหาต่าง ๆ โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา อาทิ การแก้ปัญหากรณีบ้านทรุด บ้านร้าว ระบบประปา สุขาภิบาลในบ้าน ระบบความปลอดภัยภายในบ้าน สามารถเข้ารับบริการได้ฟรี รวมทั้งยังสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ จากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมภายในงาน

สำหรับความพิเศษของการจัดงานในปีนี้ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ได้รับเกียรติจากสมาพันธ์วิศวกรรมแห่งอาเซียน (AFEO) ให้เป็นเจ้าภาพในการในการจัดประชุม “CAFEO 35” ซึ่งจะจัดพร้อมกันภายในงาน “วิศวกรรมแห่งชาติ 2560” โดยการจัดประชุม CAFEO ( Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organizations) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความแข็งแกร่งทางด้านวิศวกรรมต่อวิศวกรและผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศอาเซียน มีการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านงานวิศวกรรม และกำหนดทิศทางวิศวกรรมของภูมิภาคอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ ขณะเดียวกันยังมีอีกหลายประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย และจีน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ และเอกชนหลายหน่วยงาน

ทั้งนี้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ คาดว่าในการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560 และการจัดประชุม CAFEO 35 จะมีผู้ประกอบการที่มีเทคโนโลยีชั้นนำเข้าร่วมงานกว่า 100 ราย มีผู้เข้าร่วมงาน นอกจากกลุ่มวิศวกร ผู้ประกอบการ และประชาชนไทยแล้ว จะมีวิศวกรต่างชาติจาก 13 ประเทศเข้าร่วมงานประชุม CAFEO 35 อีกกว่า 1,000 คน
“วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ หน่วยงานทางด้านวิศวกรรม มหาวิทยาลัย และผู้สนใจทั่วไป ร่วมแสดงเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมและเข้าร่วมงาน วิศวกรรมแห่งชาติ 2560 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 16 ถึงวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องเพลนารี ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์” นายทศพร กล่าวในตอนท้าย