“Halal International Show 2018” ของดีจว.ชายแดนใต้สู่ AEC

ภาพประกอบข่าวจากแฟ้ม

เปิดประตูฮาลาลสู่อาเซียน โรดโชว์ประเทศกัมพูชา 5 จังหวัดชายแดนใต้จัดกิจกรรม “Halal International Show 2018”

Advertisement

กลุ่ม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา สตูล นำโดย สำนักพาณิชย์ยะลา เตรียมจัดงาน “Halal International Show 2018 : New Vision of Halal” ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เป็นประเทศแรกในภูมิภาคอาเซียน เพื่อสร้างโอกาส ขยายช่องทางตลาด เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในภูมิภาคอาเซียน

นายนิอันนุวา สุไลมาน พาณิชย์จังหวัดยะลา เปิดเผยว่า กลุ่ม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นำโดยจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี สงขลา และสตูล จะจัดงาน Halal International Show 2018 : New Vision of Halal ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ประเทศแรกในภูมิภาคอาเซียน วันที่ 31 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน ที่ศูนย์การค้าอิออน ประเทศกัมพูชา เพื่อโชว์ให้เห็นถึงศักยภาพ ผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการที่เกี่ยวข้องกับฮาลาน รวมถึงสร้างโอกาส ขยายตลาดและทำให้สินค้าเป็นที่รู้จักแพร่หลายในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทสกัมพูชาที่เรามองว่าเป็นตลาดใหญ่ และมีศักยภาพมาก เหมาะที่จะเข้าไปลงทุน หรือ เปิดตลาดสินค้ากลุ่มฮาลาล

นายนิอันนุวา สุไลมาน พาณิชย์จังหวัดยะลา

นายนิอันนุวากล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน Halal International Show 2018 ที่ประเทศกัมพูชาครั้งนี้ว่า 1.เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในเรื่องของการบริหารจัดการและการตลาดสินค้าฮาลาลให้กับผู้ประกอบการ 2.เพื่อยกระดับรายได้ สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ ยกระดับคุณภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมฮาลาล 3.เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ เชื่อมโยงการค้าผลิตภัณฑ์ฮาลาลผ่านการค้าแบบดิจิทัล และช่องทางอื่นที่มีศักยภาพมีแนวโน้มความต้องการสูงขึ้น 4.เพื่อเผยแพร่โครงการให้เป็นที่รู้จักของตลาดฮาลาลทั้งในและต่างประเทศ และ 5.เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและส่งเสริมการตลาดสินค้าฮาลาลในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

นายนิอันนุวาระบุว่า สำหรับการทำตลาดในภูมิภาคอาเซียนทั้ง 10 ประเทศนั้น ตนมองว่าประเทศกัมพูชาเป็นประเทศไทยมีความน่าสนใจและเหมาะอย่างยิ่งที่จะเข้าไปขยายตลาดที่นั่น เนื่องจากโอกาสทางการตลาดเกี่ยวกับฮาลาลที่นั่นมีสูงมาก เราจึงมีแผนที่จะไปจัดอีเวนท์แสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์ และการบริการเกี่ยวกับฮาลาลจากประเทศไทยที่นั่น โดยเลือกเป็นประเทศกัมพูชาเป็นประเทศแรก โดยเราหวังว่าเราไปเพื่อเปิดมุมมอง เอาความรู้ใหม่ๆ กลับมาพัฒนา ไปให้รู้ว่าประเทศเขาอยู่อย่างไร และเราควรจะทำอย่างไร แค่นี้คิดว่าคุ้มค่าแล้วกับการไปจัดอีเวนท์ที่นั่น

 

“เราไปจัดงานครั้งนี้ถือว่าเป็นการไปดูตลาดของเครื่องสำอาง เพราะเป็นตลาดที่น่าลงทุนมาก นอกจากนี้สินค้าที่เราจะนำไปโชว์ก็เป็นพวกอาหาร ผลไม้ของ 5 จังหวัดภาคใต้เรา โดยเฉพาะทุเรียนไปโชว์ไปขายด้วย ครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรก็ตาม เช่น สินค้าทางการเกษตร สินค้าจากธุรกิจเอสเอ็มอี เมื่อเป็นกระบวนการฮาลาลทั้งระบบ มันจะสามารถให้บริการผู้บริโภคได้ สามารถสร้างคสามเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้ ไปจัดงานครั้งนี้เราต้องไปเปิดตัวให้คนกัมพูชาได้เห็นว่าเรามีดีอะไรบ้าง การที่จะให้เขาเข้ามาหาเรา 100 เปอร์เซ็นต์มันคงเป็นไปได้ยาก เราต้องไปหาเขา ไปเปิดตัวให้เขาเห็น เขาจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรในครั้งแรก ถือว่าเป็นการเรียนรู้เข่าว่าเขามีวิถีชีวิตอย่างไร กินอยู่อย่างไร ทำให้เปิดมุมมองได้กว้างขึ้น ทำให้ได้เห็นว่าเขามีอะไร แล้วเรามีอะไร ถือเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดสูงมาก” พาณิชย์ยะลา กล่าว