ผ่อนผันต่างด้าว 5 หมื่นคนทำงานประมง ก.แรงงาน แก้ปัญหาขาดแคลน

แก้ขัดไปได้สำหรับภาคการประมงของไทย ที่กำลังอยู่ในภาวะขาดแคลนแรงงาน หลัง ก.แรงงาน สรุป 3 แนวทางแก้ไขปัญหา เปิดทางต่างด้าวทำงานได้

Advertisement

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  แถลงภายหลังการประชุมร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และฝ่ายความมั่นคง สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ถึงเนวทางการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคประมงทะเล ว่า ในประเทศต้องใช้แรงงานประมง 1.1 แสนคน แต่มีอยู่เพียง 6 หมื่นคน ยังขาดแคลน 5 หมื่นคน จะมีมาตรการแก้ไขปัญหา 3 แนวทาง คือ 1. ขยายเวลาให้แรงงานประมง 1.1 หมื่นคน ที่ได้รับอนุญาตทำงานตามมาตรา 83 แห่ง พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558 ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว และจะหมดอายุการทำงานในเดือน ก.ย. 61 ได้ทำงานต่อไปอีก 2 ปี จนถึง ก.ย. 63 โดยแรงงานกลุ่มนี้จะต้องมารายงานตัว ขออนุญาตทำงานอย่างถูกต้อง กับศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) ใน 22 จังหวัดชายทะเล ซึ่งจะเปิดบริการระหว่าง วันที่ 20 ส.ค. – 31 ก.ย.

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน

โดยแนวทางที่ 2 จะใช้ มาตรา 83 แห่ง พ.ร.ก.การประมง 2558 ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวที่มีเอกสาร เช่น หนังสือเดินทาง เอกสารรับรองบุคคล เข้าลงทะเบียนประวัติ เพื่อเข้าทำงานประมง คาดว่าจะดำเนินการได้ก่อน 15 พ.ย. โดยจะเสนอคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (กนร.) เห็นชอบก่อนเสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติให้กระทรวงมหาดไทย ออกประกาศผ่อนผันให้อยู่ในประเทศ และออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การขออนุญาตให้ทำงานตามมาตรา 83 ส่วนแนวทางที่ 3 จะนำเข้าแรงงานประมงผ่านระบบเอ็มโอยู โดยเมื่อวันที่ 16 ส.ค. ได้ไปเจรจากับนายเต็งส่วย รมว.แรงงานตรวจคนเข้าเมืองและประชากร สหภาพเมียนมา และได้ยืนข้อเสนอไป 4.2 หมื่นคน เขาพร้อมส่งแรงงานเข้ามา ถ้าได้เพียงพอก็ไม่ต้องนำเข้าจากชาติอื่น ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาเรื่องค่าแรง สิทธิ และสวัสดิการต่างๆ เบื้องต้นค่าแรงจะอยู่ที่ 1 หมื่น – 1.2 หมื่นบาทต่อเดือน

“เมียนมาขอให้เราส่งรายชื่อแรงงานประมงของเขา 3.6 หมื่นคน ที่ทำงานในไทย พร้อมรายละเอียดของนายจ้างไปให้ภายใน 31 ส.ค. เพื่อจะได้นำเสนอต่อสภาเมียนมา ขออนุญาตจัดส่งแรงงานผ่านระบบเอ็มโอยู ส่วนที่กังวลกันว่าจะไม่มีแรงงานลงไปทำประมงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ที่มีความต้องการแรงงานกว่า 9 พันคน ทางเมียนมายืนยันว่าจัดส่งไปทำงานแน่นอน ผมมั่นใจเพราะเป็นการเจรจาระดับนโยบาย ทั้ง 3 มาตรการ จะเห็นผลไม่เกินเดือน ธ.ค.