ดีป้าบุกภูเก็ตสร้างฐาน  Start up ในระบบเมือง Smart City

ภาพประกอบข่าวจากแฟ้ม

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดโรดโชว์กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ depa fund: Start to success ติวเข้มนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป มาจนถึงจังหวัดภูเก็ตแล้วก่อนเข้าโค้งสุดท้าย โดยคราวนี้จัดที่ห้องเธียเตอร์ อาคาร 5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และครั้งหน้าจะเป็นครั้งสุดท้ายของโครงการนี้โดยจะไปพบกับ Start up รุ่นใหม่ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา วันที่ 21 ส.ค. 61

Advertisement

ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า การจัดดีป้าโรดโชว์ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 แล้วสำหรับที่ภูเก็ตนี้เราได้มาโปรโมทตัวมาตรการของดีป้า ซึ่งมีอยู่หลายมาตรการด้วยกันซึ่งตัวที่เป็นไฮไลท์คือ Digital Start up ซึ่งเป็นเรื่องของ Digital Transformation ซึ่งเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวผู้ประกอบการที่เป็น SME หรือแม้แต่ชุมชนเองที่จะเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

สำหรับจังหวัดภูเก็ตเองถือว่าเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงมากในการที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาพัฒนาโดยเฉพาะโครงการ “สมาร์ท ซิตี้” (Smart City) ซึ่งทางดีป้าสาขาภูเก็ตได้ทำการผลักดันโครงการนี้อย่างเข้มแข็ง โดยร่วมมือกับผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อจะสร้าง Smart City ขึ้นมาให้ได้โดยจะต้องมีผู้ประกอบการหน้าใหม่ๆที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างมูลค่าเศรษฐกิจทั้งสมาร์ท ทัวริซึ่ม หรือสมาร์ท ลีฟวิ่ง ในขณะเดียวกันก็จะเป็นการพัฒนาตัวภูเก็ตในบริบทอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นด้านของสังคมหรือชุมชนก็สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งานได้

ดร.ณัฐรินทร์ เนียมประดิษฐ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ Business Model

ด้าน ดร.ณัฐรินทร์ เนียมประดิษฐ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ Business Model ในฐานะวิทยากรในงานให้ความเห็นว่า คนที่มีความสามารถในการใช้ข้อมูลทางดิจิทัลจะได้เปรียบในการแข่งขันมากกว่าคนทั่วไปโดยเฉพาะในเรื่องของการทำธุรกิจ เราจึงจำเป็นจะต้องปรับตัวและเรียนรู้ในการใช้ระบบดิจิทัลในการทำงานให้มากขึ้นเพื่อจะได้ไม่เสียโอกาส โดยผู้ประกอบการต้องใช้ดิจิทัลในการพัฒนาธุรกิจ และเข้าถึงตัวลูกค้ามากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ depa fund ถือเป็นโปรเจคที่สนับสนุนเกือบทุกด้านให้กับตัวผู้ประกอบการ และนักศึกษา โดยนอกจากจะสนับสนุนในเรื่องของเงินทุนแล้ว ยังสนับสนุนในเรื่องของความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบดิจิทัลเข้ามาบริหารการจัดการในด้านธุรกิจ ซึ่งส่วนตัวมองว่าตรงนี้สำคัญกว่าการสนับสนุนด้านเงินทุน ต้องยอมรับว่าวันนี้เรายังมีความเข้าใจน้อยมากเกี่ยวกับการทำธุรกิจด้วยดิจิทัล แม้เราจะเห็นว่าทุกวันนี้จะมีธุรกิจที่เป็นดิจิทัลค่อนข้างเยอะก็ตามแน่นอนว่าส่วนมากจะเป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ แต่ธุรกิจขนาดเล็กอย่าง Start up ยังมีไม่มากนัก จึงจำเป็นที่จะต้องมีการสนับสนุนให้เข้าใจในเรื่องนี้มากขึ้น

“โดยปกติแล้วคนที่ทำธุรกิจ Start up จะคิดแคว่า จะทำอะไร ลูกค้าต้องการอะไร แต่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อ การนำดิจิทัลเข้ามาใช้จะทำให้ Start up สามารถนำแหล่งข้อมูลหรือ Big Data ที่มีอยู่มาใช้ในการออกแบบให้เกิดผลิตภัณฑ์ หรือบริการขึ้นได้จริงซึ่งจุดนี้ถือเป็นสิ่งที่สำคัญ” ดร.ณัฐรินทร์ กล่าว