รมว.อุตฯ เปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ภาคที่ 9 ชลบุรี

ดร.อุตตม สาวนายน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ภาคที่ 9 จ.ชลบุรีดึงเอกชนรายใหญ่ ตั้งศูนย์ฝึกระบบอัตโนมัติเป็นศูนย์ต้นแบบพร้อมยกระดับศักยภาพ SMEs ไทยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ จะล้ำสมราคารัฐมนตรีลงทุนมาเปิดเองมั้ย? ลองไปดูภาพ 

Advertisement