Depa Fund ทางออกของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม

ดีป้า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดินหน้าจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ depa fund: Start to success ติวเข้มนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ Start up รุ่นใหม่ ด้วยมาตรการ 3 ระยะ หวังสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทย รวมทั้งเพื่อให้ผู้ประกอบการได้ทราบรายละเอียดของการสนับสนุน การเขียนแผนโครงการที่ถูกต้อง

Advertisement

ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า)กล่าวว่า สำหรับงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษา และบุกคลทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลในโครงการต่างๆที่ดีป้าเพื่อพัฒนาแนวคิดเพื่อจะเติบโตไปเป็น Start upต่อไป โดยวันนี้ได้มีวิทยากรระดับประเทศมาให้ความรู้ทั้งในด้านแนวคิด และการทำธุรกิจดิจิทัลกับผู้สนใจทั้งนักศึกษา และบุกคลทั่วไปในจังหวัดมหาสารคาม

“สำหรับการจัดงานที่ผ่านๆมาต้องถือว่าเราได้รับการตอบรับที่ดีมาก ทั้งในกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ มีผู้สอบถามถึงมาตรการต่างๆที่ทางดีป้าออกมาส่งเสริมผู้ประกอบการ Digital Start up และ Digital Transformation” ดร.ชินาวุธ กล่าว

ด้าน ผศ.ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ  กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ทำงานร่วมกับดีป้ามาระยะหนึ่งแล้ว และมีศูนย์ดิจิทัลภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ช่วยประสานงาน และได้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ Start up มาได้ระยะหนึ่งแล้ว ดังนั้นการที่ดีป้ามาทำโรดโชว์ในครั้งนี้จะทำให้นักศึกษา รวมถึงผู้ประกอบการมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และเชื่อว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยเสริมให้มหาสารคามมีการพัฒนาธุรกิจ Start upได้ดียิ่งขึ้น

สำหรับวิทยากรที่สำคัญในครั้งนี้คือ ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม CEO บริษัท Accrevo กล่าวว่า วันนี้คนไทยยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้ดิจิทัล เราต้องมองให้ออกว่าดิจิทัลมีบทบาททำให้ชีวิตการทำงานเราง่ายขึ้นแต่ต้นทุนต่ำ หรือแม้แต่การสร้างโอกาสในการพบปะลูกค้าที่หลากหลาย มันคือระบบการอำนวยความสะดวกของการใชชีวิตเพื่อไปถึงจุดหมายที่สะดวกสบาย ไม่ใช่แค่โปรแกรม หรือแพลตฟอร์มมันแคบเกินไปสำหรับคำว่าดิจิทัล

“โครงการ Depa Fund ที่จัดขึ้นในครั้งนี้นับว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะถ้าถามว่าดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดีอย่างไร?..แน่นอนว่าดิจิทัลต้องนำพาเศรษฐกิจและสังคมดีขึ้น คำตอบง่ายๆ คือ ดิจิทัลต้องช่วยให้เราทำงานได้ดีขึ้น ไปถึงเป้าหมายได้ง่ายขึ้น มีโอกาสที่ง่ายขึ้น แล้วสังคมก็จะดีขึ้น เพราะถ้าดิจิทัลทำให้ต้นทุนถูกลง ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงบริการหลายๆอย่างที่ดีกว่าเดิม ภายใต้ต้นทุนที่น้อยลงก็จะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น จากโครงการนี้ทำให้มองได้ว่าการจะแก้ปัญหาทุกๆจุดโดยให้มีดิจิทัลเข้ามามีส่วนร่วม และพัฒนาในแต่ละธุรกิจนั้นๆจะต้องมีความหลากหลาย โครงการกองทุนครั้งนี้ของดีป้าจะเป็นส่วนเติมเต็มเพื่อช่วยให้เกิดความหลากหลาย โดยการเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาแก้ปัญหาสังคม และเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศ..ทุกคนมีปัญหาในชีวิต หรือการทำงานที่แตกต่างกัน แต่มันต้องมีคนที่สร้างงานเพื่อตอบโจทย์ตรงนี้ได้ การที่มีกองทุน Depa Fund มาเพื่อสร้างความหลากหลายในการตอบโจทย์ที่หลากหลาย มันจึงน่าจะเป็นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมด้วยดิจิทัลตามนโยบายของกระทรวงที่ตรงตัวที่สุด” ดร.พณชิต กล่าวในตอนท้าย