“วันแม่ 12 สิงหา” รพ.จุฬาฯ ตรวจสุขภาพฟรี!

ตรวจสุขภาพและสมรรถภาพร่างกายให้กับประชาชนทั่วไป โดยไม่คิดมูลค่า ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 06.00-12.00 น. ณ อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Advertisement

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สภานายิกาสภากาชาดไทย ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และในโอกาสสถาปนาสภากาชาดไทยครบ 125 ปีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดบริการตรวจสุขภาพและสมรรถภาพร่างกายให้กับประชาชนทั่วไป โดยไม่คิดมูลค่า ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 06.00-12.00 น. ณ อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สภานายิกาสภากาชาดไทย และมีการจัดกิจกรรมในโอกาสสถาปนาสภากาชาดไทยครบ 125 ปี โดยเปิดบริการตรวจสมรรถภาพร่างกายกับประชาชนทั่วไป ตรวจประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่ม NCDs)อาทิ ตรวจระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด สำหรับผู้มีอายุ 45 ปี ขึ้นไป (400 ราย), ตรวจประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ด้วยโปรแกรม Thai CV Risk Score (200 ราย), ตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG), ตรวจประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไต (200 ราย), ตรวจประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง (200 ราย)
อีกทั้ง ยังมีการตรวจเฉพาะทางด้านต่างๆ อาทิ ตรวจหูทั่วไป (150ราย), ตรวจระดับการได้ยิน (30 ราย), ตรวจสุขภาพช่องปาก เหงือก ฟัน และขูดหินปูน (60 ราย),ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเบื้องต้น (200 ราย),ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (200 ราย), ให้คำแนะนำปรึกษาก่อนสมรส/ก่อนมีบุตร และอนามัยการเจริญพันธุ์, ให้คำปรึกษาด้านโรคกระดูกและข้อ ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ด้านสุขภาพจิตและภาวะซึมเศร้า เป็นต้น

นอกจากนี้มีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้คำปรึกษาโดยบุคลากรจากทีมสหสาขาวิชาชีพต่างๆ แก่ประชาชน เช่น แพทย์ พยาบาลนักสุขศึกษา นักโภชนาการ เภสัชกร ทันตแพทย์และบุคลากรในทีมสาธารณสุข และมีการจำหน่ายยาสามัญประจำบ้านในราคาพิเศษ จำหน่ายสินค้าที่ระลึกจากร้าน ฬ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-2564000