ดีป้า ตั้งเป้าปั้น Digital Start up 1,000 ราบ หนุนสร้างประเทศด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดินหน้าจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ depa fund: Start to success ติวเข้มนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ระดับภูมิภาค ตั้งเป้าผู้เข้าร่วมโครงการ 1,000 คน ทั่วประเทศ เสริมแกร่ง Start up รุ่นใหม่ ด้วยมาตรการ 3 ระยะ หวังสร้าง ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทย

Advertisement

นางสาวภัทรานิษฐ์ จันทร์อินทร์ ผู้จัดการส่วนส่งเสริมการตลาด สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เปิดเผยว่า ดีป้า ได้กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ depa fund: Start to success เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการเติบโตอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทย การจัดงานดังกล่าวดีป้าได้มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการหน้าใหม่ อาทิ นักศึกษาในมหาวิทยาลัย นอกเหนือจากประชาชนทั่วไป และผู้ที่ต้องการจะดำเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพสร้างคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะประกอบธุรกิจซึ่งเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน

นางสาวภัทรานิษฐ์ จันทร์อินทร์ ผู้จัดการส่วนส่งเสริมการตลาด สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า)

โดยดีป้าพร้อมที่จะสนับสนุนด้านอื่น ๆ ทุกรูปแบบให้กับผู้ประกอบการ Startup ไม่ว่าจะเป็น การสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้นด้านดิจิทัล (depa Digital Startup Fund), การสนับสนุนให้ SME นำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ (depa Digital Transformation Fund), การเพิ่มศักยภาพพัฒนากำลังคนและบุคลากร (depa Digital Manpower Fund) , การสนับสนุนการต่อยอดงานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์ (depa Digital Research Development and Innovation Fund), การสนับสนุนการสร้างความตระหนัก การประกวด การสร้างเครือข่าย และการจับคู่ธุรกิจ (depa Digital Event and Marketing Fund), การส่งเสริมให้ชุมชนประยุกต์ใช้นวัตกรรมดิจิทัล เพื่อสร้างความแข็งแรงและเพิ่มขีดความสามารถให้กับชุมชน (depa Digital Transformation Fund for Community) รวมถึงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastructure Fund) โดยสำนักงานได้ออกมาตรการส่งเสริมและสนับสนุน เป็นกลไกในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัล ในยุค Thailand 4.0”

ทั้งนี้ในส่วนของจัดโครงการดังกล่าว ดีป้า ได้มุ่งเน้นสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบใหม่ในมาตรการ 3 ระยะ ดีป้าจะงบประมาณสนับสนุนส่วนหนึ่ง คือ 1.Conceptual Plan การจัดทำแผนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการจัดทำ Business Model จำนวนเงินสนับสนุน 50,000 บาท/โครงการ ทั้งหมด 400 โครงการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ บุคคลธรรม นักเรียน นักศึกษา
2.Early Stage สนับสนุนการก่อตั้งธุรกิจ จำนวนเงิน 1,000,000 บาท/โครงการ ทั้งหมด 20 โครงการ มีกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคคลธรรมดา นักเรียน นักศึกษา กลุ่มคนที่อยู่ระหว่างการจัดตั้งบริษัทจำกัด กลุ่มคนที่จัดตั้งบริษัทจำกัดแล้วไม่เกิน 3 ปี โดยขณะนี้ ดีป้าได้คัดเลือกผู้ร่วมลงทุนแล้ว 6 บริษัทด้วยกัน
3.Growth Stage สนับสนุนการเติบโตธุรกิจ จำนวน 5,000,000 บาท/โครงการ ทั้งหมด 5โครงการ กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มคนที่จัดตั้งบริษัทจำกัดแล้วไม่เกิน 5 ปี ซึ่งขณะนี้มีการคัดเลือกบริษัทร่วมลงทุนแล้ว 1 บริษัท
สำหรับกิจกรรมในโครงการนี้ ดีป้า ได้ตั้งเป้าให้คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการใหม่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ มากกว่า 1,000 คนทั่วประเทศ ผ่านมหาวิทยาลัยเครือข่าย และการจัดงานในส่วนของภูมิภาคทั่วประเทศ

พบกับนิทรรศการ ส่งเสริมธุรกิจดิจิทัล กับวิทยากรที่จะมาเติมเชื้อเพลิงขับเคลื่อนธุรกิจให้มุ่งหน้าไปแบบ เร็ว แรง และทะลุสู่ความสำเร็จ พบกันได้ทั่วประเทศไทย

• ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 8 ส.ค.61 ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ แม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.มหาสารคาม วันที่ 10 ส.ค.61 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
• ภาคใต้ จ.ภูเก็ต ในวันที่ 15 ส.ค. 61 ณ ห้องเธียเตอร์ อาคาร 5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
• ภาคใต้ จ.สงขลา วันที่ 21 ส.ค. 61 ณ ห้อง อดิเรก ณ ถลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พร้อมด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจดิจิทัล มากมาย อาทิ คุณแมน ชวยศ ป้อมคำ, ดร.ก้อง พณชิต กิตติปัญญางาม ที่จะมาถ่ายทอดองค์ความรู้ในหัวข้อ “How to do Business Proposal” และหัวข้อ “การเงินคือสิ่งสำคัญ” โดย คุณนก มณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ, ดร.ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์ และคุณจอมขวัญ ผลิตวานนท์

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/DEPATHAI/
หรือสอบถามเพิ่มเติม 089-929-0531

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://bit.ly/2O5iP2X หรือhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyHaaYkx9gvt7WpwkWk2WuYq_rbsgJATVDrm2ZsdwE1Qza6A/viewform