ธุรกิจเครื่องจักรเกษตรรุกตลาด ปั้น 4.0 “นิว ฮอลแลนด์” พร้อมหนุนนโยบายรัฐ

ปลุกตลาดเครื่องจักรกลการเกษตร หวังยกระดับเกษตรกรไทยรับ 4.0 ปั้นธุรกิจเกษตรสู่ SMEs “นิว ฮอลแลนด์” รุกตลาด พร้อมแข่งราคา-คุณภาพ เพื่อภาคเกษตรไทย

Advertisement

มร.มาร์ค บรินน์ กรรมการผู้จัดการส่วนงานเครื่องจักรกลการเกษตรประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปากีสถานและญี่ปุ่น บริษัท ซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด   เปิดเผยว่า บริษัท ฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัท  ซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเข้ามาดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตรโดยตรงและครบวงจรภายใต้แบรนด์ “นิว ฮอลแลนด์” ในประเทศ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์รถแทรกเตอร์รุ่นใหม่ๆ อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ  ทำให้สามารถจัดการฝึกอบรมแก่เกษตรกรที่เป็นลูกค้าได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งการบริการหลังการขายจะทำได้ครอบคลุมทุกพื้นที่

“ประเทศไทยมีเศรษฐกิจภาคการเกษตรที่โดดเด่นและเป็นประเทศที่ยังมีศักยภาพในการเจริญเติบโตได้อีกมาก ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินการย่างหนักในการสร้างการรับรู้เแบรนด์ในเชิงบวกให้กับตลาดมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารถแทรกเตอร์ภายใต้แบรนด์ของบริษัทมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับเกษตรกรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงการพัฒนาของภาคการเกษตรสู่เกษตรแห่งอนาคต ”

ด้าน นส.ดวงหทัย พงษาพันธ์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท ซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า นิว ฮอลแลนด์ จะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคการเกษตรของประเทศไทยในอนาคต  โดยเฉพาะการเดินหน้าสนองนโยบายเกี่ยวกับ การเพิ่มผลิตผลทางการเกษตร รวมถึงเรื่องของการสร้างเกษตรกรแห่งอนาคต (SMART FARMER) ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 ตามแนวทางการขับเคลื่อนของรัฐบาล และเชื่อมั่นว่า เครื่องจักรของ บริษัทฯ มีความสามารถตอบสนองได้ทั้งในเรื่องของผลผลิตที่เพิ่มขึ้น  และเชื่อว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรไทย ให้ขยับเข้าสู่ความเป็น เกษตรแห่งอนาคต และ SMEs ในที่สุด  รวมถึงการเข้ามาแข่งขันกับราคา เพื่อรองรับกับแนวทางประชารัฐ ให้ชุมชนในภาคเกษตรไทย สามารถเข้าถึงได้ง่าย  และพร้อมร่วมขับเคลื่อนในการพัฒนาภาคเกตรไทยตามแนวทางของรัฐบาล

เนื่องจากบริษัทฯมีพนักงานที่มีความรู้ความสามารถและมีความมุ่งมั่นในการให้บริการที่ดีเยี่ยมแก่ลูกค้ารวมทั้งการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสำหรับธุรกิจการเกษตร มั่นใจว่า นิว ฮอลแลนด์  จะเป็นแบรนด์ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและบริการหลังการขายที่ดีที่สุดในประเทศไทย ด้วยการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์  อีกทั้งการดำเนินงานของแบรนด์ นิว ฮอลแลนด์จะเป็นไปตามมาตรฐานสูงสุดที่เกษตรกรไทยจะได้รับ