ดีป้า ลุยปั้น Digital Startup ทั่วประเทศ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดินหน้าจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ depa fund : Start to success  เติวเข้มนักศึกษาในมหาวิทยาลัยระดับภูมิภาคทั่วประเทศ หวังสร้าง Digital Startup รุ่นใหม่ ต่อยอดสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล หนุนไทยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน

Advertisement

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เปิดเผยว่า ดีป้าได้กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ depa fund : Start to success  เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการเติบโตอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในนโยบายการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) ภายใต้กรอบนโยบาย Thailand 4.0. ของรัฐบาล ที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน

ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวโดยดีป้าได้มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการหน้าใหม่ อาทิ นักศึกษาในมหาวิทยาลัย นอกเหนือจากประชาชนทั่วไป และผู้ที่ต้องการจะดำเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพสร้างคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะประกอบธุรกิจซึ่งเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน

สำหรับกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ depa fund : Start to success ที่จัดขึ้นนั้นเพื่อให้ผู้ประกอบการได้ทราบรายละเอียดของมาตรการที่ทางดีป้าจะสนับสนุน การยื่นแบบขอรับการสนับสนุน การเขียนแผนโครงการที่ถูกต้อง

ในส่วนของรูปแบบการจัดกิจกรรมนั้น ดีป้า ได้กำหนดจัดขึ้นในมหาวิทยาลัยเครือข่ายของดีป้าทั่วประเทศ เพื่อการกระจายโอกาสในกับนักศึกษษและผู้ประกอบการที่สนใจในพื้นที่แต่ละส่วนของภูมิภาค โดยจะมีการจัดงานในพื้นที่ 4 ภาค 5 จังหวัด ตลอดเดือนสิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. คือ 1.ภาคกลาง กรุงเทพฯ ในวันที่ 6 ส.ค.61 ณ ห้อง Conference Halls Glowfish Sathorn 2.ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 8 ส.ค.61  ณ ห้องออดิทอเรียม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.มหาสารคาม วันที่ 10 ส.ค.61 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4.ภาคใต้ จ.