“เสือดำ”ทวงธรรม!“อิตาเลียนไทยฯ”รัฐรับเรื่องพิจารณาเลิกซื้อเลิกจ้าง

T’Challa –มูลนิธิสืบฯ เปิดหนังสือตอบรับจาก สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประสานคมนาคมพิจารณา ขอให้พิจารณาทบทวนการจัดซื้อจัดจ้างบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

Advertisement

จากกรณีที่กลุ่ม T’Challa และตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รวมตัวกันยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ในวาระครบ 100 วัน เหตุการณ์ล่าสัตว์ป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก เพื่อกดดันรัฐบาลพิจารณาทบทวนยกเลิก การจัดซื้อจัดจ้าง ทำสัญญา MOU ทำธุรกิจ และขึ้นทะเบียนแบล็คลิสต์ บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ที่มีนายเปรมชัย กรรณสูต จำเลยคดีล่าสัตว์ป่า ดำรงตำแหน่งประธานบริหารอยู่นั้น

จากเหตุการณ์ดังกล่าว เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เฟสบุ๊ค T’Challa พิทักษ์ เสือดำ – เฉพาะกิจ ได้โพสต์ภาพหนังสือ ที่ นร 0105.04/42939 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ถึง นายธัชพงศ์ แกดำ เรื่อง ขอให้พิจารณาทบทวนการจัดซื้อจัดจ้างบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระบุว่า ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่านได้เดินทางไปยื่นหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ณ จุดบริการประชาชน 1111 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอให้พิจารณาทบทวนการจัดซื้อจัดต้างกับบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากท่านอ้างว่า ผู้บริหารของบริษัทฯ มีพฤติกรรมที่ขัดต่อหลักธรรมาภิบาล และไร้ความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งอาจส่งผลให้การทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ความแจ้งอยู่แล้ว นั้น

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประสานส่งเรื่องให้กระทรวงคมนาคม ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบกรณีที่ท่านได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีดังกล่าว เพื่อรับทราบเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแล้ว ลงชื่อ นายพันศักดิ์ เจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน ปฏิบัติราชการแทน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำหรับการยื่นหนังสือเรียกร้องเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมานั้น กลุ่ม T’Challa ระบุประเด็นไว้ 2 เรื่อง คือ 1. ขอให้รัฐบาลพิจารณาทบทวนยกเลิก การจัดซื้อจัดจ้าง ทำสัญญา MOU ทำธุรกิจกับบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ทุกโครงการ จนกว่าศาลจะพิจารณาคดีถึงที่สุดว่ามิได้กระทำความผิด หรือได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวประธานบริษัทเพื่อแสดงความรับผิดชอบ

  1. 2. ขอให้รัฐบาลพิจารณาทบทวน ขึ้นทะเบียนแบล็คลิสต์ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ให้เป็นบริษัทที่ขาดหลักธรรมาภิบาล ไม่ให้มีสิทธิในการเข้าร่วมประมูล หรือ ต่อสัญญาทำ MOU ในโครงการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จนกว่าศาลจะพิจารณาคดีถึงที่สุดว่ามิได้กระทำความผิด หรือได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวประธานบริษัทเพื่อแสดงความรับผิดชอบ 

นอกจากนี้ ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยังได้นำรายชื่อที่ได้จากการรณรงค์ผ่านเว็บไซต์ change.org เรื่อง ขอให้ภาครัฐงดทำสัญญากับบริษัทอิตาเลี่ยน-ไทย และบริษัทที่ไร้ธรรมาภิบาล จำนวน 23,507 รายชื่อ มอบแก่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ด้วยเช่นกัน

ข้อมูล – ภาพเครดิต https://www.seub.or.th (มูลนิธิสืบนาคะเสถียร) และ https://www.facebook.com/pg/TChalla-พิทักษ์-เสือดำ-เฉพาะกิจ