ยูบีเอ็ม เอเชีย จับมือพันธมิตรแสดงนวัตกรรมด้านพลังงานและพลังงานทางเลือกครบวงจรครั้งยิ่งใหญ่

ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย)  จับมือภาครัฐ-เอกชน จัดงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2018 (ASE2018)  ชูประเด็นก้าวข้ามสู่อนาคตของเส้นทางพลังงานแห่งอาเซียน แสดงนวัตกรรมด้านพลังงานและพลังงานทางเลือกครบวงจรที่ใหญ่และครบครันที่สุดในภูมิภาค ในวันที่ 6-9 มิถุนายน นี้ ที่ศูนย์การประชุมและนิทรรศการ ไบเทคบางนา

Advertisement

        พลังงาน คือ หนึ่งในปัจจัยสำคัญในชีวิตประจำวันและเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกและของแต่ละประเทศ โดยในช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมาเกิดความผันผวนด้านพลังงานทั้งอุปสงค์ อุปทาน และ ราคา อยู่เป็นระยะ ทำให้เกิดกระแสการตื่นตัวในการอนุรักษ์พลังงาน ความกังวลด้านสิ่งแวดล้อม และการใส่ใจด้านพลังงานทางเลือกมากขึ้น เพื่อเดินหน้าสู่อนาคตที่ยั่งยืนด้านพลังงานของโลกและภูมิภาค  ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จับมือ กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงคมนาคม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ. หรือ EGAT) หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (JGSEE) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และภาคเอกชนเป็นจำนวนมาก จัดงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2018 งานแสดงนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยิ่งใหญ่และครบครันที่สุดในภูมิภาคอาเซียน รวมเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกที่ทันสมัยที่สุด ที่สามารถตอบทุกโจทย์ความต้องการด้านสิ่งแวดล้อมได้ทุกมิติ

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ได้เข้าร่วมงาน  ASEAN Sustainable Energy Week 2018 งานแสดงนวัตกรรมและการประชุมนานาชาติด้านพลังงานทดแทนที่ยิ่งใหญ่และครบครันที่สุดในภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการเทคโนโลยีด้านพลังงานที่เป็นตัวแปรสำคัญต่อการเจริญเติบโตของประเทศและของภูมิภาค  พัฒนาการศึกษาและค้นคว้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานทางเลือกทุกแขนงจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อประเทศและภูมิภาค และเป็นเรื่องจำเป็นของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่จะวางแผนเดินหน้าด้านพลังงานสู่อนาคตที่ยั่งยืน เพราะไม่ว่าอย่างไรอนาคตพลังงานก็จะมีแต่ อุปสงค์ที่มากขึ้น และอุปทานที่ลดลง  ดังนั้นการเดินหน้าสู่พลังงานทางเลือกและการวางแผนนโยบายด้านการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องตระหนักอยู่เสมอ การจัดงานASEAN Sustainable Energy Week 2018 จึงเป็นงานที่จะช่วยตอบโจทย์ต่อการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานได้อย่างครบครันและครอบคลุมทุกมิติอย่างแท้จริง

“ปัจจุบันเทคโนโลยีพลังงานได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สนพ.จึงได้รับมอบหมายจากกระทรวงพลังงานในการปรับปรุงแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (PDP) ทั้งนี้จะให้ความสำคัญใน 3 ด้าน คือ ด้านความมั่นคงทางพลังงาน ทั้งระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า และระบบจำหน่ายไฟฟ้า รายพื้นที่ โดยคำนึงถึงอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเพิ่มของประชากร และอัตราการขยายตัวของเขตเมืองในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ด้านเศรษฐกิจ คำนึงถึงต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่เหมาะสม ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าที่มีต้นทุนต่ำ เพื่อลดภาระผู้ใช้ไฟฟ้า และมีการปรับปรุงการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และสุดท้ายคือด้านสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายในการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า ส่งเสริมระบบไฟฟ้าแบบไมโครกริด ในพื้นที่ห่างไกล พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมหรือเขตเศรษฐกิจพิเศษ ส่งเสริมประสิทธิภาพในระบบไฟฟ้าจะสามารถชะลอการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่” ดร.ทวารัฐ กล่าว

นายสรรชาย นุ่มบุญนำ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

ด้าน นายสรรชาย นุ่มบุญนำ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ในปีนี้งาน ASEAN Sustainable Energy Week 2018 จะจัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปท์ “ข้ามขีดจำกัดสู่พลังงานทางเลือกอนาคต E – Mobility – Smart Grid – Smart City”  โดยมีการแสดงเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและนวัตกรรมล่าสุดด้านพลังงานอย่างครบครัน และปีนี้จัดงานร่วมกับ Boilex Asia 2018 และ Pumps & Valves Asia 2018 2018 งานแสดงเทคโนโลยีเฉพาะทางด้านหม้อไอน้ำ ภาชนะรับความดัน ปั๊ม วาล์ว ท่อ และข้อต่อใหญ่ที่สุดในอาเซียน โดยทั้งสองงานรวบรวมเทคโนโลยีกว่า 1,200 แบรนด์ จาก 45 ประเทศ ที่จะช่วยให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมนำเทคโนโลยีไปปรับใช้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน สู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน  อีกส่วนที่สำคัญของการจัด ASEAN Sustainable Energy Week 2018  คือ การสัมมนาเชิงวิชาการที่เป็นประโยชน์มากมายกว่า 80 หัวข้อ พร้อมไฮไลท์ สัมมนาวิชาการหลากหลายหัวข้อ โดยแบ่งออกเป็นการสัมมนาและการประชุมนานาชาติในหัวข้อ The Future of ASEAN’S Energy Journey E-mobility – Smart Grid – Smart City ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญและเป็นหัวเรือใหญ่ในวงการพลังงานทางเลือกทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และสัมมนาภายใต้หัวข้อ “Smart Factory สู่การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน” จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งบรรยายหัวข้อทางกฎหมายและด้านอื่น ๆ เช่น ความปลอดภัยในการใช้หม้อน้ำ สารเคมี การป้องกันอัคคีภัย ระบบมาตรฐานความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมกากอุตสาหกรรม วัตถุอันตราย อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งการจัดนิทรรศการพร้อม Show case เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ปรับตัวให้เท่าทันในยุคปัจจุบัน ไม่เพียงเท่านั้นยังมีสัมมนาวิชาการสำหรับการอนุรักษ์พลังงานในด้านต่างๆให้กับผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้ ซึ่งได้รับความสนใจมาโดยตลอดในทุกปี

นอกจากนี้ภายในงานจะมีการแสดงเทคโนโลยีด้านพลังงาน จำนวน 8 พาวิลเลียน จากจีน เยอรมัน  ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ไต้หวัน สวิสเซอร์แลนด์ และอเมริกา รวมทั้งแบรนด์ชั้นนำในด้านอุตสาหกรรมพลังงานทางเลือกจากทั่วโลกเข้าร่วม โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 30,000 ราย จาก 45 ประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน เข้าร่วมกิจกรรมและชมงานครั้งนี้  

ดร.ยศพงษ์ ลออนวล นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (Electric Vehicle Association of Thailand) หรือ EVAT

        ดร.ยศพงษ์ ลออนวล นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (Electric Vehicle Association of Thailand) หรือ EVAT กล่าวถึงเทรนด์ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ อีวี ว่าแม้ในปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้าจะยังเป็นเทคโนโลยีที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน แต่อนาคตอันใกล้ไม่เกิน 5 ปีจากนี้ คนไทยจะใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีปัจจัยหลายประการ ที่ช่วยกระตุ้นให้ตัดสินใจเป็นเจ้าของ ทั้งในเรื่องของราคารถยนต์ที่ถูกลง จากต้นทุนแบตเตอรี่ซึ่งคิดเป็น 40% ของต้นทุนรถยนต์ไฟฟ้าทั้งคัน ที่ราคาลดลงเรื่อยๆ ประสิทธิภาพของรถยนต์ไฟฟ้า ที่ไม่ต่างจากรถยนต์ที่ใช้น้ำมัน ทั้งในเรื่องของสมรรถนะ ความสะดวกสบาย แต่ที่ได้เพิ่มขึ้นคือความประหยัด และไม่มีมลพิษ รวมถึงการมีสถานีอัดประจุไฟฟ้ารองรับความต้องการได้ครอบคลุมทั่วประเทศ ที่ทั้งภาครัฐ และเอกชน เร่งลงทุนคาดว่าภายในสิ้นปีนี้จะมีจำนวนมากกว่า 1,000 แห่ง สร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่กำลังจะเลือกใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าได้มากขึ้น  ทั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการและผู้ใช้รถจะได้โอกาสศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยหากรีบปรับตัวจะทำให้เกิดความได้เปรียบในการปรับตัวสู่อนาคตที่ยั่งยืนโดยแท้จริงพร้อมกันนี้สมาคมยานยนต์ไฟฟ้ายังได้จัดงานแสดงเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและการประชุมนานาชาติ iEVTech 2018 และ Electric Vehicle 2018 พร้อมเชื่อมโยงทุกโอกาส เติมเต็มองค์ความรู้ในทุกมิติของยานยนต์ไฟฟ้าอีกด้วย

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการก้าวข้ามขีดจำกัดสู่พลังงานทางเลือกอนาคตไปพร้อมกันในงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2018 งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านพลังงานหมุนเวียน การใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน จัดร่วมกับงาน Boilex Asia 2018 and Pumps & Valves Asia 2018 จัดขึ้นในระหว่างวันพุธที่ 6 ถึงวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา