“อินเตอร์แมค – ซับคอนไทยแลนด์ 2018”ผลักดันเทคโนโลยี 4.0

เปิดตัวยิ่งใหญ่ “อินเตอร์แมค – ซับคอนไทยแลนด์ 2018” (INTERMACH & SUBCON THAILAND 2018) เดินหน้าผลักดันผู้ประกอบการไทยเปลี่ยนผ่านสู่ไทยแลนด์ 4.0 เปิดโอกาสการเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นนำของโลก ต่อยอดสู่ยุคเครื่องจักรอัจฉริยะเต็มรูปแบบ

Advertisement

เพื่อตอบโจทย์การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ ไทยแลนด์ 4.0 งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตเพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรม “อินเตอร์แมค – ซับคอนไทยแลนด์ 2018” เป็นงานแรกของภูมิภาคที่รวบรวมทุกภาคอุตสาหกรรมตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึง ปลายน้ำ มารวมไว้ในงานเดียว ที่เปิดโอกาสให้ทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่ เอสเอ็มอี และ สตาร์ทอัพ ก้าวสู่การเรียนรู้เทคโนโลยีอัจฉริยะและนวัตกรรมล่าสุด อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาไปสู่ยุค 4.0 อย่างแท้จริง

นายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)

นายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ภายใต้นโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 รัฐบาลมีแผนที่จะมุ่งหน้าสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยี ทั้งนี้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีความก้าวหน้าอย่างมากในการเป็นศูนย์กลางการผลิตของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศ สู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างแท้จริง ซึ่งจะช่วยให้ลดต้นทุนการผลิตได้ในระยะยาว การสนับสนุนการเรียนรู้ใหม่ๆ และผลักดันให้เกิดการปรับตัวในการใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์

จากการที่ผู้ประกอบการในปัจจุบันกำลังเผชิญหน้ากับอุปสงค์ที่มากขึ้น ผู้ประกอบการจึงต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และมุ่งสู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาคเอกชนต่างก็เสาะแสวงหาโอกาส ที่จะส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาผู้ประกอบไทยให้ตอบโจทย์สู่ยุคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

“งานอินเตอร์แมคและซับคอนไทยแลนด์ มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่ยุค 4.0 โดยมีบทบาทสำคัญต่อการสนับสนุนพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยเปิดโอกาส และ เป็นเส้นทางลัดให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้ และเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ งานนี้จึงเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญที่จะตอบโจทย์ทั้งหมดที่ภาคอุตสาหกรรมไทยต้องรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง ที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จของอุตสาหกรรมไทยในอนาคต” นายโชคดีกล่าว

ศาลพระภูมิทำจากสแตนเลสฝีมือคนไทย

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตของไทย ยังเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งประเทศไทยได้รับการยอมรับว่า เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตที่น่าสนใจที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ทั้งนี้มาจากโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศที่พัฒนาแล้ว อีกทั้งแรงงานฝีมือก็ได้รับการยอมรับว่ามีทักษะที่สูง ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตชั้นนำของอาเซียน โดย งานซับคอนไทยแลนด์ 2018 เป็นงานที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ผลิตในทุกอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ อาทิ ยานยนต์ ก่อสร้าง แม่พิมพ์ ยานยนต์ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงอุตสาหกรรมในอนาคต อาทิ อุปกรณ์การแพทย์ การบินและอวกาศ งานนี้จึงเป็นงานสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเรียนรู้และหารือเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจ และต่อยอดสู่การหาพันธมิตรทางธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานบริษัท บริษัทยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานบริษัท บริษัทยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า งานอินเตอร์แมค 2018 เป็นงานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลที่รวบรวมนวัตกรรมล่าสุด เพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งจัดร่วมกับ งานซับคอนไทยแลนด์ 2018 งานแสดงสินค้าเพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและการจับคู่ธุรกิจและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน

“ในปีนี้ งานอินเตอร์แมค 2018 จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปท์ “พลิกโฉมสายการผลิตด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ” ครบวงจรด้วย 1,200 แบรนด์ ชั้นนำ จาก 45 ประเทศ และ National Pavilions จำนวน 10 แห่ง จากประเทศ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ จีน และ เกาหลีใต้ นอกจากนี้ยังมีการจัดสัมมนาให้ความรู้กว่า 50 สัมมนา และยังมีกิจกรรมสำคัญเพื่อยกระดับทักษะผู้ประกอบการ INTERMACH Forum #2 ปลุกพลังความรู้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และครั้งแรกในภูมิภาคอาเซียน SMART FACTORY SHOWCASE บนพื้นที่กว่า 400 ตารางเมตร เพื่อสาธิตไลน์การผลิตเต็มรูปแบบด้วยระบบออโตเมชั่นไร้การควบคุมโดยแรงงานมนุษย์ โซน Progressive Bending Robot ครั้งแรกของโลกที่ทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องพับ 3 เครื่อง กับหุ่นยนต์แขนกลเพียงตัวเดียวผ่านระบบอัตโนมัติ ทั้งนี้คาดว่า งานอินเตอร์แมคและซับคอนไทยแลนด์ 2018 จะมีผู้เข้าชมงานกว่า 45,000 ราย คาดว่าจะเกิดการจับคู่ธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 6,500 คู่ คิดเป็นมูลค่ากว่า 12,000 ล้านบาท” นายมนูกล่าว

นอกจากนี้ ภายในงานยังจัดให้มีงาน MTA 2018 งานแสดงเทคโนโลยีและเครื่องจักรเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมขั้นสูง จัดขึ้นภายในงาน อินเตอร์แมค 2018 เป็นครั้งแรก ซึ่งจะเป็นเวทีงานแสดงเครื่องจักรอุตสาหกรรมชั้นรวมถึงอุปกรณ์และโซลูชั่นครบวงจร ทั้งนี้จะรวมถึงเทคโนโลยีการผลิตล่าสุดที่มีความแม่นยำ รวมถึงระบบอัตโนมัติที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองการผลิตงานโลหะการเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต ซึ่งจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ที่มากขึ้นต่ออุตสาหกรรมการผลิต

อีกหนึ่งความน่าสนใจในปีนี้ คือ ความร่วมมือครั้งแรก ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) บริษัทยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด และกลุ่มผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA) ที่จะร่วมจัดแสดง Smart Logistic และ Mini Smart Factory เพื่อให้นักธุรกิจภาคอุตสาหกรรมการผลิตได้มาศึกษาเทคโนโลยีจริงอย่างใกล้ชิดเพื่อประยุกต์ใช้ในธุรกิจตัวเอง ซึ่งเป็นการตอกย้ำการเดินหน้าสู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะในอนาคตได้อย่างตรงประเด็น ทั้งนี้ภายในงานยังมีโซน Advance Manufacturing ซึ่งได้รวบรวมสุดยอดเทคโนโลยีมาจัดแสดง ยกตัวอย่างเช่น 3D Printer ที่เร็วที่สุดในโลก ไม่เพียงเท่านั้นยังมีระบบ VR (Virtual Reality System) มาจำลองตัวอย่างโรงงานและผังสายการผลิตต่าง ๆ ด้วยความเสมือนจริง

งาน “อินเตอร์แมค – ซับคอนไทยแลนด์ 2018”(INTERMACH & SUBCON THAILAND 2018) จัดขึ้นร่วมกับงาน MTA 2018 ระหว่างวันพุธที่ 16 ถึงวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของงานได้ที่ www.intermachshow.com